Η Polyeco στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Αποβλήτων στο Ομάν

Η Polyeco A.E. συμμετείχε με επιτυχία στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Αποβλήτων, το οποίο διεξήχθη στις 7-8 Απριλίου στην Μουσκάτ, την πρωτεύουσα  του Ομάν.

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μείζων ζήτημα για το Ομάν. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες τις τελευταίες δεκαετίες οι Δημοτικές Αρχές δεν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα τον τεράστιο όγκο των αποβλήτων που παράγονται στα αστικά κέντρα και ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα σήμερα στη χώρα να είναι ενεργές περισσότερες από 300 χωματερές.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Ομάν χρηματοδοτεί τη δημιουργία ΧΥΤΑ και την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, έργα που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων στη χώρα.

H Polyeco συμμετείχε φέτος στο συνέδριο, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Δήμου της Μουσκάτ, ως χάλκινος χορηγός, ενώ πέρυσι η εταιρεία είχε υποστηρίξει και πάλι την εκδήλωση ως Χορηγός Δικτύωσης.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει τις πρόσφατες εμπειρίες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και να αναγνωρίσει τα κυριότερα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης.

Επίσης το συνέδριο λειτούργησε ως πλατφόρμα για την προώθηση διατομεακών συνεργασιών, ως μέσο επίτευξης βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

Μεταξύ άλλων, στόχος του συνεδρίου ήταν να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σε θέματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αποτελεσματική διαχείριση φυσικών ραδιενεργών υλικών (NORM) και ιατρικών αποβλήτων.

Με όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον και με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, η Polyeco στηρίζει δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ