Μεγάλο αφιέρωμα στην Polyeco από τα ξένα Μέσα Ενημέρωσης

Πάνω από 200 τόνοι Έμμονων Οργανικών Ρύπων ανασυσκευάστηκαν στη χωματερή Lagluja στη Γεωργία και προετοιμάστηκαν για εξαγωγή και τελική διάθεση στη Γαλλία και στο Βέλγιο, στο πλαίσιο του έργου «Disposal of POPs Pesticides and Initial Steps for Containment of Dumped POPs Pesticides in Georgia».

Το έργο ανατέθηκε στην Polyeco S.A. από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και προβλέπει την εκσκαφή, ταξινόμηση, ανασυσκευασία, μεταφορά, εξαγωγή και τελική διάθεση  230 τόνων φυτοφαρμάκων και ρυπασμένου εδάφους, καθώς επίσης και τη μεταφορά, εξαγωγή και τελική διάθεση δυο τόνων CFCs, ουσιών που καταστρέφουν το όζον (Ozone Depleting Substances).

Για τις ανάγκες του έργου, μεταφέρθηκε από τις εγκαταστάσεις της Polyeco στον Ασπρόπυργο ο απαιτούμενος εξοπλισμός και αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής στη  χωματερή Lagluja, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε δέκα ημέρες. Μετά την εκσκαφή ακολούθησε και ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και η ανασυσκευασία των φυτοφαρμάκων και του ρυπασμένου χώματος.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της ανασυσκευασίας, τη χωματερή Lagluja επισκέφτηκαν η υπουργός Περιβάλλοντος της Γεωργίας, Khatuna Gogaladze, ο αντιπρόσωπος του UNDP στη Γεωργία, Niels Scott και τοπικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις εξελίξεις από τον υπεύθυνο εργασιών, Γιώργο Νικολαΐδη.

Η ενημέρωση των αξιωματούχων από τον εκπρόσωπο της Polyeco καλύφθηκε από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Γεωργίας, ενώ εκτενής αναφορά έγινε με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο και συγκεκριμένα στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Georgia News Day, The Messenger On Line, Inter press News κ. α.

Μιλώντας για την πορεία του έργου ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι τα φυτοφάρμακα θα μεταφερθούν οδικώς στο λιμάνι του Poti και από εκεί ακτοπλοϊκώς στη Γαλλία και το Βέλγιο, όπου και θα καταστραφούν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Polyeco εκπαίδευσε τους ντόπιους εργάτες στη συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, υπογραμμίζοντας πως η εκπαίδευση ήταν ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του έργου, καθώς πλέον η Γεωργία διαθέτει έμπειρο προσωπικό που μπορεί να αναλάβει παρόμοιες εργασίες.

Τα επικίνδυνα απόβλητα αναμένεται να εξαχθούν από την Γεωργία στα τέλη Μαΐου. Οι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι είναι τοξικές ουσίες που διαχέονται και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, απειλώντας την χλωρίδα και την πανίδα.

Η Polyeco έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Έμμονων Οργανικών Ρύπων και εκτός από το έργο στη Γεωργία έχει αναλάβει και υλοποιεί αντίστοιχα projects σε Μπενίν και Αιθιοπία.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ