Πρώτη πανελλήνια πιστοποίηση εταιρίας διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), απένειμε στην εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της εταιρίας, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, ενώ επίσης συγκαταλέγεται στους ελάχιστους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης στο πρότυπο ISO 39001:2012, σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει, η εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ A.E. αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας. Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» αναγνωρίζει τον οδηγό και το όχημά του ως τους άμεσους και βασικούς αποδέκτες της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας στοχεύει στην πρόληψη και βέλτιστη αντιμετώπιση κάθε οδικού συμβάντος, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου διαχείρισης οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο, τόσο για τους χρήστες όσο και για το προσωπικό της εταιρίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ