Ισχυρή η παρουσία του Δήμου Αγ. Δημητρίου στο e-health week

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου πάντοτε πρωτοπόρος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και πρόληψης της υγείας, με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, συμμετέχει σε δυο καινοτόμα προγράμματα πρόληψης της υγείας, τα οποία και είχε την ευκαιρία να προβάλει στην ευρωπαϊκή ιατρική κοινότητα στο πλαίσιο του e-health forum που διοργανώθηκε από τη χώρα μας στις 12-14 Μαΐου.

Οι τρεις Δήμοι είχαν ισχυρή παρουσία στο χώρο του συνεδρίου με ενημερωτικό περίπτερο όπου επαγγελματίες πρόληψης υγείας των Δήμων ενημέρωναν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, το ελληνικό και ευρωπαϊκό ιατρικό κοινό σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα που αφορούν στην  πρόληψη και προάσπιση της υγείας των δημοτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.   

Τα εν λόγω προγράμματα που υλοποιούν οι 3 Δήμοι ως κοινοπραξία, αφορούν τόσο στον εφηβικό πληθυσμό-με το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου εφήβων των Γυμνασίων και Λυκείων για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου με την χρήση τεχνολογιών τηλεϊατρικής, όσο και τον γηραιότερο πληθυσμό με το πρόγραμμα SmartCare, που αφορά στη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας (Ιntegrated care) ούτως ώστε να υποστηρίζεται η ανεξάρτητη και ασφαλής διαβίωση διαβητικών πολιτών με την ενσωμάτωση και χρήση καινοτόμου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μάλιστα (SmartCare) είναι πολύ φιλόδοξο. Υλοποιείται σε ακόμη 17 χώρες, οι οποίες μαζί με τους τρεις ελληνικούς Δήμους θα αποτελέσουν πιλότους για ολόκληρη την Ευρώπη, τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε περιόδους δύσκολες όπως αυτή που διανύει η χώρα μας, η αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και κονδυλίων από τους Δήμους, είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες να επανακτήσουν το βηματισμό τους και να συντονιστούν με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τις νέες εξελίξεις στα θέματα τόσο πρόληψης της υγείας και άσκησης πρωτοποριακών πολιτικών για το σκοπό αυτό, αλλά και γενικότερα στα ζητήματα της βιωσιμότητας των πόλεων πάντοτε με γνώμονα την ευημερία των ανθρώπων τους.  
  
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ