Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής και Δεοντολογίας της Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ  αποτυπώνει τις θεμελιώδεις αξίες που η εταιρεία πρεσβεύει και προστατεύει στην καθημερινή της λειτουργία.

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της ακεραιότητας και της διαφάνειας με τις οποίες διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ