Παρουσίαση του θέματος «Λειτουργική Φυσικοθεραπεία»

Παρουσίαση του  θέματος « Λειτουργική Φυσικοθεραπεία» από φυσικοθεραπευτές του  τομέα έρευνας του τμήματος Φυσικοθεραπείας.
Σε μια εποχή που τα διάφορα ιατρικά μοντέλα επανεξετάζονται και οι θεραπευτικές μέθοδοι βασισμένες στις αρχές της νευροανάπτυξης αμφισβητούνται, η ανάγκη για νέες θεωρίες, που να δίνουν απαντήσεις στα νεότερα ερευνητικά ευρήματα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Η παρουσίαση της ομαδικής εργασίας διενεργήθηκε την Παρασκευή 6-6-14 και ήταν μεγάλη τιμή που την παρακολούθησε η Πρόεδρος κα Μόσχου. 

Η Λειτουργική Φυσικοθεραπεία ορίζεται ως η Θεραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων χρήσιμων και με νόημα για το παιδί, οι οποίες εκλαμβάνονται ως ελλειμματικές από το ίδιο το παιδί  ή την οικογένειά  του. (Katelaar, 2001)

Μοντέλο ICF (2001)

  • Εργαλείο ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας
  • Πλαίσιο αναφοράς για κοινωνική πολιτική, έρευνα, επιμόρφωση και κλινική πρακτική
  • Κοινή γλώσσα στα διάφορα επίπεδα υγείας για τους εμπλεκόμενους
  • Κωδικοποίηση για τα συστήματα πληροφοριών υγείας (στατιστικό εργαλείο, ερευνητικό εργαλείο)

Μοντέλο ICF

  • Στο Αποκαταστασιακό Πλαίσιοphysico.
  • Ολιστική αξιολόγηση (επιλογή αξιολογητικών εργαλείων-αξιολόγηση παιδιού-οικογένειας-περιβάλλοντος)
  • Εντοπισμός προβλημάτων (επιλύσιμων και μη)
  • Στοχοθέτηση – δημιουργία εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου με στόχο τη βέλτιστη συμμετοχή

Θεωρία δυναμικών συστημάτων
Κίνηση -> αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών υποσυστημάτων (άτομο, περιβάλλον, δραστηριότητα) Thelen 1989

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ