Εκπαίδευση τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης στο πλαίσιο του BipBop energy access program

Η Schneider Electric ανακοίνωσε ότι έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους από τις “νέες οικονομίες” στη διαχείριση της ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος BipBop , το πρόγραμμα πρόσβασης στην ενέργεια για τις κοινότητες στη «βάση της πυραμίδας». Η Schneider Electric έχει υπερβεί κατά πολύ τον αρχικό της στόχο να εκπαιδεύσει 40.000 άτομα μέχρι το τέλος του 2014, ως μέρος του Βαρομέτρου για τον Πλανήτη και την Κοινωνία (Planet and Society Barometer), το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης της εταιρείας στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο στόχος του προγράμματος BipBop της Schneider Electric, που ξεκίνησε το 2009, είναι να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος της πρόσβασης στην ενέργεια μέσω της εφαρμογής ενός ‘κύκλου’ που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τις κοινωνικές επενδύσεις (Επιχειρήσεις), τη δημιουργία ειδικών προϊόντων (Καινοτομία) και την κατάρτιση (Άνθρωπος). Χάρη σε αυτά τα τρία είδη πρωτοβουλιών που τρέχουν ταυτόχρονα, το πρόγραμμα BipBop προσπαθεί να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ευνοϊκό για την πρόσβαση στην ενέργεια και την εμφάνιση της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής. Ο σκοπός της εκπαίδευσης του πυλώνα BipBop είναι να στηρίξει και να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανική συντήρηση κλπ.), προκειμένου να ξεπεραστεί η έλλειψη τοπικής τεχνογνωσίας στις αναδυόμενες οικονομίες και να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων σε κοινότητες που μειονεκτούν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης των ατόμων στο “κάτω μέρος της πυραμίδας”, και μας ενθαρρύνουν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία όλων των ενεργειών που κάνουμε μέσα από το πρόγραμμα BipBop», δήλωσε ο Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior Vice-President στη Schneider Electric. «Επιτρέπει στις τοπικές κοινότητες να αποκτήσουν τις μακροπρόθεσμες δεξιότητες που απαιτούνται για να διατηρηθούν  και να προωθηθούν οι λύσεις για πρόσβαση στην ενέργεια. Με τη διάδοση της τεχνογνωσίας, η πρωτοβουλία για κοινωνική επιχειρηματικότητα που ξεκίνησε από τη Schneider Electric εδώ και πολλά χρόνια αποδίδει σιγά σιγά καρπούς».

Η υλοποίηση της εκπαίδευσης BipBop γίνεται σε δύο κυρίως είδη δράσεων:
  • Εξοπλισμός των κέντρων κατάρτισης με το ηλεκτρολογικό και το διδακτικό υλικό που απαιτείται για την εκμάθηση και την πρακτική άσκηση . Χάρη σε αυτούς τους πόρους διδασκαλίας, τα κέντρα μπορούν να προσφέρουν απογευματινά μαθήματα (120 ώρες ανά άτομο), προγράμματα πιστοποίησης μικρής διάρκειας (έως 4 μήνες) ή μαθήματα κατάρτισης για εξειδίκευση (1 έως 3 χρόνια) που αφορούν σε ενεργειακές συναλλαγές.
  • Κατάρτιση των εκπαιδευτών, με τη συμμετοχή των τωρινών και των συνταξιούχων υπαλλήλων της Schneider Electric, μέσω πρωτοβουλιών όπως το «Schneider Electric Teachers» ή το «Pass ONG», οι οποίες δημιουργούν μια πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ειδικών της Schneider Electric και των εκπαιδευτών.
Τα έργα και οι δράσεις του BipBop Training χρηματοδοτούνται από το Schneider Electric Foundation, στο πλαίσιο της δέσμευσής του να υποστηρίξει την επαγγελματική ένταξη των νέων. Κάθε πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τις ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές.

 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ