Επιχειρώντας Αλλιώς

Η Κοινωνική Οικονομία, γνωστή αλλιώς ως «αλληλέγγυα οικονομία» ή «τρίτος τομέας», ορίζεται ως ένας χώρος της οικονομίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο τομέας μέσα στον οποίο διεξάγονται δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα προωθούν την ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Έχοντας ως βασικές της αξίες την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, την υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων η Κοινωνική Οικονομία τολμά ένα διαφορετικό τρόπο «επιχειρείν», που δε στοχεύει στο κέρδος, αλλά στην επανεπένδυση.

Το Συνέδριο «Επιχειρώντας Αλλιώς» μέσα στα πλαίσια της ανάδειξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στοχεύει : 
 • Να παρουσιάσει στρατηγικές κατευθύνσεις και εμπειρίες από τη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα για τη βιωσιμότητα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 
 • Να παρουσιάσει πρακτικές ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. 
 • Να παρουσιάσει την επιτυχημένη πρακτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο διεθνές επίπεδο. 
 • Να παρουσιάσει καινοτόμα επιχειρηματικά εργαλεία για τη δημιουργία και την ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 
 • Να αναδείξει τη σημασία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τονίζοντας τη σημασία της κατά την οικονομική κρίση. 
 • Να προβάλει επιτυχημένες επιχειρηματικές τεχνικές με σκοπό την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
 • Να αποδείξει την αξία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 • Να δώσει κίνητρο σε νέους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους βάση του κοινωνικού επιχειρησιακού μοντέλου. 
 • Να δώσει σε ήδη υπάρχουσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις τη δυνατότητα προβολής των δραστηριοτήτων και του έργου τους.
 • Να προβάλει τον κοινωνικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 
 • Να δώσει την ευκαιρία στις υπάρχουσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις δράσεις τους στον επιχειρηματικό κόσμο. 
 • Τέλος, να τονίσει πως υπάρχει ένα πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί και θέλει να κάνει τη διαφορά «επιχειρώντας αλλιώς». 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ