Η Ευρωπαϊκή Πίστη υποστηρίζει το Sustainability Forum 2014

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. συμμετείχε, ως βασικός υποστηρικτής, στο Sustainability Forum που διοργανώθηκε από την Global Sustain στις 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη».

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί συνέχεια μιας γενικότερης στήριξης της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, ενημέρωση και διάχυση της τεχνογνωσίας και των εξελίξεων στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Ο Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας Γιώργος Γκούσκος, δήλωσε σχετικά: «Μέσω του Sustainability Forum, οι επιχειρήσεις και οι Μ.Κ.Ο. ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά και επίκαιρα θέματα. Μετά την έγκριση της νέας οδηγίας της Ε.Ε. αναφορικά με το “Non-financial and diversity information” στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, άνοιξε πλέον ο δρόμος για ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών. Συνεπώς, τέτοιες ενέργειες όπως το Sustainability Forum βοηθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων καθώς και τους Μ.Κ.Ο. να ενημερωθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, δεσμεύεται να συνεχίζει να υποστηρίζει τέτοιες ενέργειες και δράσεις, οι οποίες ενισχύουν ολοένα και περισσότερο τον ρόλο και τη θέση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ