Επιτυχές το 12ο Συνέδριο ΕΚΕ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 12ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη στήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο ξενοδοχείο Athens Ledra.

Στόχο του συνεδρίου και αυτή την χρονιά αποτέλεσε η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, οργανισμών και των ενδιαφερόμενων φορέων για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης όπως επίσης και τα οφέλη από την έμπρακτη συμμετοχή τους στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας το οποίο βασίζεται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για ανταλλαγή, εμπειρίας και καλών πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος κατά τον χαιρετισμό του επεσήμανε: «Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας που δείχνει ότι οι Έλληνες και ειδικά οι νέοι είναι διατεθειμένοι να ανταμείψουν τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες πληρώνοντας επιπλέον για τα προϊόντα η τις υπηρεσίες τους. Η σημασία της ΕΚΕ αναγνωρίζεται από τον καταναλωτή και τον πολίτη και το ερώτημα που πλανάται είναι κατά πόσον αναγνωρίζεται και από τις επιχειρήσεις, ειδικά τις Μμε, όπου διαπιστώνεται και σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής ΕΚΕ και την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου που θα αναλάβει την υλοποίηση της Στρατηγικής. Στη διαμόρφωση του σχεδίου σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν οι θεσμικοί φορείς και εδώ βλέπω και την χρησιμότητα του Επιμελητηρίου μας και της Επιτροπής ΕΚΕ. Με στοχευμένες δράσεις οφείλουμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις και την κοινωνία για τα οφέλη από την εθελοντική εφαρμογή κανόνων ΕΚΕ και με τις παρεμβάσεις μας να συμμετέχουμε στην διαμόρφωση μιας εταιρικά και κοινωνικά αποδεκτής Στρατηγικής που θα αναδείξει την ΕΚΕ σε σημαντικό τμήμα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας».  

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας ανέφερε ότι: «ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η λειτουργία του «Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» έχει συμβάλει αποφασιστικά όλα αυτά τα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, τέτοιου είδους δράσεις καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι  καταναγκασμός. Αντίθετα, αποτελεί ηθικό χρέος. Μέσα από τις δράσεις αυτού του είδους οι επιχειρήσεις αποδίδουν πολύτιμο κοινωνικό έργο και αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μοναδικός τους στόχος δεν είναι το κέρδος. Ενσωματώνονται  αποτελεσματικά στις τοπικές κοινωνίες. Γίνονται κομμάτι όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της κοινωνικής ζωής του τόπου και με αυτόν τον τρόπο την επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από αυτή. Αλλά και κάτι ακόμα. Στην πατρίδα μας, δυστυχώς, είχε καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία είναι δύο έννοιες αντικρουόμενες. Αλλά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Η ευημερία των πολιτών και η διασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου σε μία κοινωνία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, λοιπόν, δεν αντανακλά μόνο την ευαισθησία μιας επιχείρησης. Είναι άμεσα συνυφασμένη με την υγιή επιχειρηματικότητα. Η υιοθέτηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενισχύει την παραγωγικότητα, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και της εθνικής μας οικονομίας. Το σημαντικότερο είναι ότι αντανακλά το δυναμισμό των παραγωγικών μας δυνατοτήτων και είναι αλληλένδετη με την καινοτομία».

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Στέφανος Κομνηνός τόνισε την καταλυτική σημασία που έπαιξε η Ελληνική Προεδρία στη διαμόρφωση της Οδηγίας για τη Δημοσίευση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων, με την οποία μπαίνει για πρώτη φορά ένα πλαίσιο δεσμευτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ΕΚΕ. Επίσης, ενημέρωσε για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και το οποίο προτείνει: α) ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο για να λειτουργεί η ΕΚΕ πιο αποτελεσματικά (Εθνικό Συμβούλιο και Αρχή Εφαρμογής και Αξιολόγησης), β) στάδια υλοποίησης ΕΚΕ ανάλογα με τα στάδια εφαρμογής των πολιτικών υποστήριξης ΕΚΕ, το μέγεθος των επιχειρήσεων και οργανισμών που συμμετέχουν και τις χρονικές περιόδους στις οποίες υλοποιούνται αυτές οι πολιτικές γ) τα εργαλεία υποστήριξης και διάχυσης της ΕΚΕ και δ) τους βασικούς στόχους – ανάγκες για τη χώρα μας την επόμενη πενταετία.

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ & του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικών Συμφώνων – ΟΗΕ, κα. Μαρία Αλεξίου κατά την διάρκεια της ομιλίας της υποστήριξε ότι: “Είναι αναγκαίο και για την Ελλάδα η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής με την υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, με προτεραιότητα στη διαφάνεια και στην αξιοποίηση των λεγόμενων μη οικονομικών πληροφοριών, στη διάχυση της ΕΚΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων μεγάλων και μικρότερων για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη στρατηγική και στη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση των συνεργασιών σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο μέσω των ΔικτύωνGlobal Compact του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe βοηθάει και τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δράση που συμβάλλουν θετικά σε τοπικό αλλά ταυτόχρονα και σε διεθνές επίπεδο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας αφορά όλους, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, πολίτες και Πολιτεία, πελάτες, καταναλωτές, προμηθευτές και επενδυτές, γιατί εκφράζει τις αξίες με τις οποίες θα θέλαμε να ζούμε … και γιατί επίσης μας θυμίζει την έννοια του «ήθους» όπως οι αρχαίοι Έλληνες το εννοούσαν …”.

Ο Γενικός Διευθυντής, του Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Μάρκος Λουκογιάννης δήλωσε με την σειρά του ότι: «η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για ΕΚΕ και στη χώρα μας, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό βήμα. Το όραμα του σχεδίου ξεκαθαρίζει και υπογραμμίζει σωστά την αναγκαιότητα η Πολιτεία να συμβάλλει έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, να συμπράξουν για μία ανάπτυξη που στηρίζεται στην ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή (triple bottom line). Η συνεργατική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός και προβλέπεται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής είναι καταλυτικός παράγοντας για το νέο, σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που περιγράφεται από το σχέδιο. Η υιοθέτηση και αποσαφήνιση του πιο πρόσφατου ορισμού της έννοιας «ΕΚΕ» είναι αναγκαία, ώστε να τεκμηριώνεται ο «εθελοντικός χαρακτήρας» της αφενός και η σημασία της προσαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής ανάλογα με τη φύση, το εύρος και τον κλάδο δραστηριότητας».

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς, κ. Κώστας Μπακούρης, υποστήριξε ότι: «δυστυχώς η διεθνής εμπειρία δεν μας βοηθάει. Πρόσφατα η Διεθνής Διαφάνεια, σε έκθεση της που επικεντρώθηκε σε έρευνα 124 εταιριών παγκοσμίως, κατήγγειλε ότι οι περισσότερες δεν είναι διαφανείς σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε ξένες χώρες, 54 δε από αυτές δεν δημοσιοποιούν καμία πληροφορία για τα έσοδα τους από τρίτες χώρες. Τα στοίχημα επομένως είναι πως θα μεταλαμπαδεύσουν την διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία στις μικρότερες εταιρίες και πως θα στιγματίσουν παραδειγματικά τις όποιες μεγάλες εταιρίες διαπλεκόμενες όταν δεν ενστερνίζονται υπεύθυνη συμπεριφορά. Επίσης θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς θα ενημερώσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να αγκαλιάσουν τις υπεύθυνες εταιρίες αγοράζοντας τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Και ότι οι υγιείς, διαφανείς λογοδοτούσες εταιρίες θα είναι κλειδί στην ευημερία της χώρας. Και τέλος πως θα μεταπείσουν την κοινωνία ότι το λογικό κέρδος δεν είναι ο δαίμονας της κοινωνίας αλλά το κίνητρο για την καινοτομία και την πρόοδο».

Το φετινό Συνέδριο ΕΚΕ συνεχίζοντας την επιτυχημένη πρωτοβουλία προώθησης άριστων πρακτικών μέσω του CSR Marketplace, συνέβαλλε ουσιαστικά στη δημόσια διαβούλευση για την εφαρμογή και στην Ελλάδα μίας εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ και στο πως η στρατηγική αυτή θα συνδεθεί με τον επανακαθορισμό των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αναμένεται να οριστικοποιηθούν στην παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι το 2015. Την εμπειρία τους από την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και προγραμμάτων που υλοποιούν και συμμετέχουν μετέφεραν οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τις εταιρίες AB Βασιλόπουλος, Alpha Bank, Amway, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Citibank, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Ελληνικά Πετρέλαια, EY, Interamerican, Παπαστράτος, Unilever, Vodafone και από τις ΜΚΟ οι Ανθρώπινοι Άνθρωποι, Μπορούμε, Prolepsis.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τα προγράμματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκδηλώνεται με την υποστήριξη και τη συμβολή τους στην αποτελεσματική διεξαγωγή του σημαντικού αυτού συνεδρίου που ήδη έχει γίνει θεσμός στη χώρα μας. Χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ALPHA BANK, VODAFONE, Υποστηρικτές οι: EY, ΔΕΗ, UNILEVER, Αρωγοί οι: AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, AIG, AMWAY, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, CITIBANK, COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTERAMERICAN, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, PFIZER, SANOFI.

Πηγή:”csrnews.gr”


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ