Συνέντευξη Μιχάλη Σπανού στο Daily Fax

1. Πώς εξελίσσεται η έννοια της αειφορίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον;

Μ.Σ: Οι παγκόσμιες αλλαγές είναι ραγδαίες, ενώ κάθε δεκαετία διαφέρει σημαντικά από την προηγούμενη, όσον αφορά στις προκλήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια προβλήματα παύουν να υφίστανται. Φτώχεια, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ανθρώπινα δικαιώματα, διαφθορά είναι ενδημικά προβλήματα που συνεχίζουν να απασχολούν σε παγκόσμια κλίμακα, υπό το πρίσμα πλέον της οικονομικής κρίσης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και διάδρασης όλα αυτά τα προβλήματα και να έχουμε αποτέλεσμα εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη.

2. Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη;

Μ.Σ: Είναι ανάγκη να υπάρξει κουλτούρα αειφορίας. Η κουλτούρα αυτή ξεκινάει από τον καθένα μας και επεκτείνεται στους οργανισμούς αλλά και στην κοινωνία που εντασσόμαστε. Για την καλλιέργειά της είναι ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση, εκπαίδευση, διάλογος αλλά και συνεργασία. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον κανένας δεν μπορεί να λειτουργήσει μεμονωμένα. Η επικοινωνία και οι συνέργιες είναι σημαντικές για την επίτευξη κοινών στόχων και κατά συνέπεια για την προαγωγή της αειφορίας.

3. Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η δράση των επιχειρήσεων;

Μ.Σ: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εντάξουν την αειφορία στην εταιρική ατζέντα και να προσαρμόσουν ανάλογα τα οργανογράμματά τους, καθώς αυτή δεν αποτελεί ένα βολικό επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά μια ουσιώδη λειτουργία του οργανισμού. Πρέπει να είναι εξωστρεφείς και ανοιχτές σε συνεργασίες, τόσο εντός όσο και εκτός οργανισμού. Αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να εξασφαλίσει την ευημερία της.

4. Τι πραγματεύεται η φετινή έκδοση Global Sustain Yearbook 2014/15 The Power of Collaboration;

Μ.Σ: Η φετινή 8η έκδοση Yearbook με τίτλο «The Power of Collaboration», ασχολείται με τη δημιουργία συνεργιών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, για την αντιμετώπιση οικουμενικών προκλήσεων. Οι συνεργασίες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, ενώ ως προς τη μορφή ποικίλουν. Έτσι, συνέργιες μεταξύ επιχειρήσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, μεταξύ κρατών και κοινωνίας των πολιτών είναι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων και κοινής αξίας για όλους τους κοινωνικούς εταίρους (stakeholders).

Συγκεκριμένα, το φετινό Yearbook θα εστιάσει σε θέματα όπως:

 • Win-win συνεργασίες
 • Συνεργασίες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain)
 • Αμοιβαία οφέλη μέσα από καινοτόμες στρατηγικές συνεργασίες
 • Aνθρώπινα δικαιώματα και διαφάνεια
 • Μέτρηση της πραγματικής αξίας της συνεργασίας
 • Συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και κυβερνήσεων
 • Η επίδραση των συνεργασιών στους επιχειρηματικούς στόχους
 • Συμμετοχή εργαζομένων σε συνεργατικές δράσεις
 • Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των stakeholders
 • Αποτελεσματική προβολή των συνεργασιών
 • Συνέργιες για τους Στόχους Αειφορίας του ΟΗΕ – Sustainable Development Goals (SDGs)

Το Yearbook θα αναδείξει επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και στελέχη τους που ηγούνται σε θέματα συνεργασιών, δείχνοντας το δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, θα φιλοξενήσει έρευνες, μελέτες και απόψεις από κορυφαίους ειδικούς, νομπελίστες, ακαδημαϊκούς και αξιωματούχους διεθνών οργανισμών, οι οποίοι θα μοιραστούν το όραμά τους και τις γνώσεις τους για αυτό το καίριο ζήτημα, με ένα παγκόσμιο κοινό. Η έκδοση θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και θα παρουσιαστεί στο παγκόσμιο κοινό σε ειδικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για  περισσότερες  πληροφορίες: www.globalsustain.org/el/story/17967

Συμμετέχοντες οργανισμοί μέχρι στιγμής στο Yearbook

Alastair Fischbacher, Director, Sustainable Shipping Initiative

Anne Gregory, Chair, Global Alliance

Dr. Sally Uren, Chief Executive, Forum for the Future

Fabiola Gianotti, Research physicist, ATLAS experiment former coordinator, European

Organisation for Nuclear Research (CERN)

Fiona Reynolds, Managing Director, UN Principles for Responsible Investment (PRI)

Jeremy Nicholls, CEO & Chairman, The SROI Network, SIAA, Social Value UK

Kim Carstensen, Director General Forest Stewardship Council (FSC)

Norma Schönherr & Adele Wiman, Institute for Managing Sustainability, Vienna University

of Economics and Business

Polly Courtice, Director, Cambridge University

Ralph Thurm, Managing Director, A│HEAD│

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ