Δίκτυο πυρόσβεσης στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού

Ο ρόλος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ.), υπήρξε καθοριστικός για την αναχαίτιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν το 2007, καθώς τα τμήματα του ανοιχτού αυτοκινητόδρομου σε αυτή λειτούργησαν σωτήρια ως ζώνες πυροπροστασίας. 

Ωστόσο, η Δ.Π.Λ.Υ διέρχεται και από σήραγγες, οι οποίες διαθέτουν μεν στο εσωτερικό τους πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό, ωστόσο πάνω από αυτές υπάρχει βλάστηση ως φυσική συνέχεια της βλάστησης του βουνού. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, είναι πιθανόν οι περιοχές πάνω από τις σήραγγες να λειτουργήσουν ως «φυσική δίοδος» για τη μετάδοση της φωτιάς στο βουνό. Στο πλαίσιο της πρόληψης, η Αττική Οδός ανέλαβε την πρωτοβουλία και εγκατέστησε δίκτυα δασοπυρόσβεσης κατά μήκος της Δ.Π.Λ.Υ. στις περιοχές πάνω από τις σήραγγες. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν επέκταση των δικτύων πυρόσβεσης των σηράγγων της Δ.Π.Λ.Υ. και έχουν αποδοθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αποτελούνται από πυροσβεστικές φωλιές με μάνικα, σε απόσταση 50m μεταξύ τους,  καθώς και από περιστροφικούς εκτοξευτήρες («κανονάκια»), επίσης ανά 50m, σε εναλλαγή με πυροσβεστικές φωλιές. Τροφοδοτούνται από τα δίκτυα πυρόσβεσης σηράγγων και διαθέτουν βάνες απομόνωσης, καθώς και τα απαιτούμενα εκκενωτήρια και εξαεριστικά, ώστε να είναι δυνατόν να γεμίζουν το καλοκαίρι και να αδειάζουν το χειμώνα (για αποφυγή ζημιών λόγω παγετού). Στα αντλιοστάσια που τροφοδοτούν τα παραπάνω δίκτυα εγκαταστάθηκαν πρόσθετες δεξαμενές ώστε να εξυπηρετείται και η δασοπυρόσβεση, χωρίς βεβαίως να υποβαθμίζεται με κανέναν τρόπο η αρχική δυνατότητα πυρόσβεσης των σηράγγων. 

Τα δίκτυα πυρόσβεσης πάνω από τις σήραγγες της Δ.Π.Λ.Υ. προορίζονται για χρήση  πρωτίστως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή από ομάδες εθελοντών δασοπυροσβεστών και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν υποβοηθητικά στο έργο της Πυροσβεστικής. Οι χρήστες τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που ανοιχθεί κάποιος εκτοξευτήρας ή πυροσβεστική φωλιά, ενεργοποιούνται οι αντλίες στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο και απενεργοποιούνται μόνο χειροκίνητα, με επί τόπου μετάβαση συνεργείου της εταιρίας λειτουργίας της Αττικής Οδού, Αττικές Διαδρομές. Θα πρέπει λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές να ενημερώνεται πάντοτε το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού (στον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1024) για οποιοδήποτε χειρισμό στα δίκτυα αυτά. Η πυροπροστασία αποτελεί για την Αττική Οδό βασική προτεραιότητα για την ασφαλή λειτουργία της, κάτι που ισχύει για κάθε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο,ιδιαίτερα όταν αυτός διαθέτει σήραγγες. Ο εξοπλισμός των σηράγγων, τα ειδικά υδροφόρα οχήματα, οι τακτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε τεχνικές πυρόσβεσηςκαθώς και η μεγάλη άσκηση που πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστική, Τροχαία, ΕΚΑΒ) και η οποία περιλαμβάνει στο υποθετικό σενάριο και εκδήλωση πυρκαγιάς σε σήραγγα, μας κρατούν σε ετοιμότητα για τη βέλτιστη συνεργασία μας με την Πυροσβεστική για κάθε ενδεχόμενο.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ