Συνεργασία Global Sustain και EFQM

Η Global Sustain ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation of Quality Management – EFQM), που έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των οικονομιών. 

Με τη συνεργασία αυτή, η Global Sustain επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για βιώσιμη αριστεία, δράττοντας την ευκαιρία να ανταλλάξει γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας. Το EFQM έγινε επίσης μέλος της Global Sustain, με στόχο να αξιοποιήσει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτύωσης της. Μέσω του δικτύου μελών της Global Sustain, το EFQM βρίσκει μια μοναδική πλατφόρμα και ένα εκτεταμένο δίκτυο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την αριστεία και τη βιωσιμότητα και να εμπνεύσει τους οργανισμούς. 

«Η Global Sustain, με αυτή τη συνεργασία αναγνωρίζει τη σημασία της αριστείας, ως ένα κρίσιμο κομμάτι της βιωσιμότητας των οργανισμών που επιδρά στην ανταγωνιστικότητα και τη γενική ευημερία τους», ανέφερε ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος, Global Sustain.

«Η συνεργασία μας με την Global Sustain στοχεύει στη διάδοση του μηνύματος του EFQM σε όλους τους οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί για την αριστεία και την αειφορία», δήλωσε ο Marc Amblard, Διευθύνων Σύμβουλος, EFQM.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ