Η Schneider Electric και η ERDF ενισχύουν τη συνεργασία τους στο χώρο των Ευφυών Δικτύων Διανομής

Μέσα από την ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος διαχείρισης δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, η ERDF και η Schneider Electric επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην εξέλιξη των ευφυών δικτύων (Smart Grids) 

Σε συνέχεια της συνεργασίας που εγκαινίασαν πριν από περίπου ένα χρόνο, η ERDF και η Schneider Electric αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη και τη δοκιμή καινοτομικών λύσεων και λογισμικού για τη διαχείριση δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας των υποσταθμών του μέλλοντος, αλλά και την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, σε συνδυασμό με τη διαχείριση του φορτίου που προέρχεται από ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς, μπορεί να έχουν σημαντικές τεχνικές επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου της ERDF, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πρόσθετα κόστη τόσο σε επίπεδο μεταφοράς, όσο και σε επίπεδο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη εξισορρόπησης προσφοράς-ζήτησης, αλλά και την ανάγκη διαχείρισης της χωρητικότητας των δικτύων, χρειάζεται μια νέα τεχνολογία η οποία θα επιτρέπει την ενεργητική διαχείριση των ενεργειακών πηγών. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους εξωτερικούς λειτουργούς να έχουν τον έλεγχο τέτοιων πηγών και παράλληλα προσφέρει στην ERDF ένα μοναδικό εργαλείο για την παρακολούθηση της ευέλικτης αυτής διαχείρισης, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει κατάλληλα το δίκτυο διανομής και να διασφαλίζει την αξιοπιστία του δικτύου παροχής. . 

Η ευελιξία προέρχεται από αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας (< 10 MW) οι οποίες συνδέονται απευθείας στο δίκτυο διανομής (π.χ. ενέργεια από αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα), από μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από τους χειρισμούς διαχείρισης του φορτίου που κάνουν εξωτερικοί λειτουργοί. Όλες αυτές οι πηγές συγκεντρώνονται προκειμένου να προσφέρουν την απαιτούμενη ισχύ για την κάλυψη της ζήτησης. 

Η ERDF και η Schneider Electric συνεργάζονται ήδη σε μια σειρά έργων σχετικών με τα ευφυή δίκτυα. Η παρούσα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία τους με μια εφαρμογή που θα δώσει την απαραίτητη ευελιξία σε εξωτερικούς παραγωγούς και διανομείς (ERDF, δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρικού κλπ.). 

Η εφαρμογή παρακολούθησης των κατανεμημένων πηγών ενέργειας (distributed resources monitoring) “StruxureWare Flexible Resources Operation” : 

  • Εντοπίζει με ακρίβεια κάθε κατανεμημένη και συνδεδεμένη στο δίκτυο πηγή, μέχρι και το επίπεδο του δικτύου χαμηλής τάσης.
  • Βοηθά στην τεχνική αξιολόγηση κάθε εμπορικής προσφοράς που συνδέεται με τη χρήση των κατανεμημένων αυτών πηγών, και την εξισορρόπηση ή την εισαγωγή ενέργειας από εξωτερικούς παραγωγούς. 
  • Βελτιστοποιεί επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο δικτύου μέσα από την ενεργή διαχείριση των κατανεμημένων πηγών, ως εναλλακτικό εργαλείο σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο της διαρκούς ενίσχυσης και επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών. 

«Ως παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση ενέργειας, τόσο σε επίπεδο υποδομών των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στις υπόλοιπες αγορές ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική, επαγγελματική ή οικιακή χρήση, η Schneider Electric παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των ευφυών δικτύων, και θέτει ως στόχο να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη γκάμα των υπηρεσιών της, με εξειδικευμένα συστήματα και εφαρμογές λογισμικού για τη λειτουργία δικτύων διανομής και την αποκεντρωμένη διαχείριση των πηγών παραγωγής ενέργειας (DERMS)», ανέφερε ο κ. Frederic Abbal, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Τομέα Ενέργειας στη Schneider Electric. «Το συγκεκριμένο έργο αποδεικνύει ότι οι λύσεις της Schneider Electric απευθύνονται σε όλους όσοι συμμετέχουν στην Αγορά Ενέργειας, ιδιαίτερα δε στις εταιρείες παροχής και διανομής». Ο κ. Philippe Monloubou, Πρόεδρος του ΔΣ της ERDF δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζοντας την αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση των δικτύων, ιδιαίτερα της μέσης και χαμηλής τάσης, ενθαρρύνουμε την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Μέσα από τη στενή συνεργασία με συνεργάτες όπως η Schneider Electric, δείχνουμε στην πράξη τα πλεονεκτήματα και την αποτελεσματικότητα των ευφυών δικτύων, προς όφελος τόσο των καταναλωτών, όσο και της γαλλικής βιομηχανίας στο σύνολό της. Με την πρόσφατη αυτή συμφωνία, η ERDF έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου και, γενικά, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της». 

Η εγκατάσταση της εφαρμογής StruxureWare Flexible Resources Operation ERDF στη Λυών ολοκληρώθηκε το 2014. 

Οι εφαρμογές που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία θα δώσουν τη δυνατότητα στην ERDF και τη Schneider Electric να εδραιώσουν την ηγετική τους θέση στον τομέα τους, και παράλληλα υπογραμμίζει την προσήλωσή τους στην ανάπτυξη υποδομών smart grid στη Γαλλία και το εξωτερικό.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ