Υπεύθυνες επενδύσεις

Η σημασία και τα οφέλη των υπεύθυνων επενδύσεων ήταν το θέμα της κοινής παρουσίασης της Global Sustain και του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου CSR in Action ΙΙ, στις 19 Φεβρουαρίου 2015.

Στο συνέδριο, όπου η Global Sustain ήταν υποστηρικτής, ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος Global Sustain και η Βίβιαν Μπουζάλη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανέλυσαν τη σημασία και τις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων, ενώ παρουσίασαν την κοινή πρακτική που υλοποίησαν στο πλαίσιο του Ομίλου.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η καινοτομία, η πρόσβαση σε κεφάλαια, η διαχείριση κινδύνων και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μεταξύ των σημαντικότερων ωφελειών που προκύπτουν από την υιοθέτηση του μοντέλου των υπεύθυνων επενδύσεων, ενώ αλληλένδετες είναι οι αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Global Sustain είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία μέλος του United Nations Principles for Responsible Investment (PRI), της κορυφαίας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τις υπεύθυνες επενδύσεις. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Global Sustain υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς να συνδέσουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης ζητήματα (ESG) με την εταιρική απόδοση και αποτίμηση.

Η Global Sustain, εφαρμόζοντας το ESG Value Driver Model του PRI, υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ώστε να προετοιμαστούν για επαφές και συναντήσεις με υπεύθυνους επενδυτές και για την ενασχόληση τους με θέματα ESG, γεφυρώνοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων και υπεύθυνων επενδυτών.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ