Το πρωτοποριακό εργαστήρι νευροψυχολογικής παρέμβασης παιδιών ενισχύει την καινοτομία στα προγράμματα της ΕΛΕΠΑΠ

Το Εργαστήρι Νευροψυχολογικής Παρέμβασης ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη τελευταία τάξη της πρώιμης εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης στις αρχές Φεβρουάριου με στόχο την ενίσχυση της αυτό-παρατήρησης, την κατανόηση βασικών γνωσιακών λειτουργιών, την αναγνώριση και τον έλεγχο δυσλειτουργικών συμπεριφορών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων ευελιξίας και προσαρμογής.

Το εργαστήρι Νευροψυχολογικής παρέμβασης βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα νευροψυχολογικής αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ σε ενήλικες (2008) και παιδιά (2012) με εγκεφαλικές βλάβες. Το μοντέλο τροποποιήθηκε για να ανταποκρίνεται στις γνωσιακές δυνατότητες και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Το εργαστήρι στοχεύει στο να βοηθήσει κάθε “μικρό μαθητή” ή “μικρή μαθήτρια” να μάθει να παρατηρεί τον εαυτό του και τους συμμαθητές του, να γνωρίσει βασικές γνωσιακές λειτουργίες όπως η προσοχή, η συγκέντρωση, η αντίληψη, η μνήμη, κλπ, να αναγνωρίζει τις δυσκολίες που πηγάζουν από τη νοητική κόπωση και από δυσλειτουργικές συμπεριφορές όπως η έλλειψη ενεργοποίησης, η παρόρμηση, η κινητική ανησυχία και η δυσκολία ρύθμισης του συναισθήματος, να δίνει και να δέχεται ανατροφοδότηση από τους γύρω του και να εξασκηθεί σε αντισταθμιστικές μεθόδους που θα μπορεί να εφαρμόσει στην τάξη και στο σπίτι.

Η νευροψυχολόγος σε συνεργασία με τους ειδικούς παιδαγωγούς καθοδηγούν τον κάθε μικρό μαθητή παρέα με “φανταστικούς φίλους-παρατηρητές ” στο να αναγνωρίσει, να αποδεχτεί, να διαλέξει στρατηγική, να εφαρμόσει και να πετύχει τους στόχους που θα τον βοηθήσουν να σκαρφαλώσει στο δέντρο της γνώσης.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ