Δημιουργία Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη δημιουργία Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος στο Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με την ιατρό – πνευμονολόγο Δήμητρα Μπουσίου. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει εκείνους που επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα, να το  καταφέρουν!

Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος απευθύνεται σε όσους κάνουν συνειδητές επιλογές. Αφορά σε καπνιστές κάθε ηλικίας που επιχειρούν να διακόψουν το κάπνισμα για πρώτη φορά ή σε καπνιστές που έχουν επιχειρήσει μόνοι τους, στο παρελθόν, να το κόψουν και έχουν αστοχήσει. Το εν λόγω πρόγραμμα απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του καπνιστή. Παρόλο που το 70% των καπνιστών επιθυμεί να διακόψει το κάπνισμα, τελικά μόνο το 30% αυτών το επιχειρεί, ενώ καταφέρνουν να το κόψουν μόνο οι 5 στους 100. Στα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής φθάνουν έως 70%. 

Τι ακριβώς θα γίνεται όμως στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου μας; 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων εξάρτησης από τη νικοτίνη και ερωτηματολογίων κινητοποίησης 
Λήψη ιατρικού ιστορικού – καταγραφή καπνιστικής συμπεριφοράς 
Καταγραφή κινήτρων – πεποιθήσεων καπνιστή 
Ενημέρωση συνεπειών ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος – στερητικών συμπτωμάτων – επίλυση προσωπικών εμποδίων (απόκτηση βάρους, διαταραχές ύπνου κ.λπ.)
Οργάνωση περιββάλλοντος 
Ενίσχυση αυτοελέγχου – εκμάθηση τεχνικών διακοπής (συμπεριφορική παρέμβαση)
Συμβουλευτική ή/και φαρμακευτική αγωγή 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τώρα συμμετοχή (δωρεάν) και να ενταχθούν σε ένα από τα γκρουπ των 5 ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9754035 – κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ