Eurobank: Πρόγραμμα egg – enter-grow-go, 3ος Κύκλος

Τι είναι το egg – enter-grow-go;

Το  egg – enter-grow-go, μία πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Eurobank, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia, στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων. 

Το Πρόγραμμα παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), προσφέροντάς τους μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, σε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία. 

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

enter: στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του, από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες.

grow: κατόπιν ένταξης στο Πρόγραμμα οι νέοι  έχουν την ευκαιρία για 12 μήνες  να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας/επιχείρησής τους, αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει το Πρόγραμμα, να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος».

go: η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν καταφέρει την ωρίμανση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους «άλμα»: να προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους, με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων. 

Τι παρέχει το Πρόγραμμα ;

Οι κύριες παροχές του Προγράμματος egg – enter-grow-go προς τους συμμετέχοντες, συνίστανται στα ακόλουθα: 

Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης, που παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. 

Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους, στην οποία εγκαθίστανται  οι νέοι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες για 12 μήνες.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (one-stop-shop). Συγκεκριμένα υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής, καθώς και οικονομικών συμβουλών και κυρίως δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα.

Επιχειρηματική Κατάρτιση (“business bootcamp”). Το  πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτει τις θεματικές ενότητες όπως Διαχείριση έργων, Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, Εταιρική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις, Στρατηγικό marketing, Τεχνικές πωλήσεων, Ανάπτυξη προϊόντων, Διαπίστευση και έλεγχος ποιότητας, Διαχείριση ταλέντων, Επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων, Εξαγωγές, Δημόσιες χρηματοδοτήσεις, Προσέλκυση επενδυτών, κ.α.

Τα επιτεύγματα του Προγράμματος μέχρι σήμερα

41 ιδέες έγιναν εταιρείες 
55 εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
230 κατ’ ιδίαν συναντήσεις με μέντορες για συμβουλευτική υποστήριξη
330 συνεδρίες (one –stop-shop) για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας
24 πρωτότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες βγήκαν στην αγορά
32 προσλήψεις νέων συνεργατών από τις αρχικές ομάδες
24 συνεργασίες μεταξύ εταιρειών του Προγράμματος
3 υποβολές αιτήσεων ευρεσιτεχνίας

3ος κύκλος του egg

Στις 16 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του 3ου κύκλου του Προγράμματος, δίνοντας για 3η συνεχή χρονιά τη δυνατότητα στις  26 προκριθείσες ομάδες να εγκατασταθούν σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κτήριο, όπου για ένα ολόκληρο χρόνο θα απολαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ουσιαστική επιχειρηματική κατάρτιση και πρόσβαση σε ένα δίκτυο διακεκριμένων μεντόρων, με σκοπό να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση.
Ο συνολικός αριθμός προτάσεων φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από τις  2.100 ομάδες νέων, 18 έως 40 ετών, που υπέβαλαν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα, 320 ομάδες υπέβαλαν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για ένταξη στο egg. Οι ιδέες που προτάθηκαν προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως οι Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι Υπηρεσίες Υγείας, ο Τουρισμός, η Φιλοξενία και η Εστίαση, ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, η Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, η Ενέργεια και οι Ανανεώσιμες Πηγές.
Ο τρίτος κύκλος επιτυχημένης λειτουργίας του egg, αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Προγράμματος και τη βαρύτητά του στην ποιοτική στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς και τη συνεισφορά του στη διαμόρφωση ουσιαστικών δυνατοτήτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων στη χώρα.

Στοιχεία του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank, που σχεδίασε και υλοποιεί με το Corallia. Εποπτεύεται από Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) με την υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες. 
Επιπλέον, μια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συμμετέχουν ως χορηγοί και υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου στις συμμετέχουσες επιχειρηματικές ομάδες. Χορηγοί είναι οι ALBA, Advocate/Burson-Marsteller, Cisco, ΟΤΕ, Microsoft, PwC και Xerox. Yποστηρικτές είναι οι ΕΕΔΕ, ImageFlow/Polycom, CEO Clubs, Critical Path, ΚΕΜΕΛ, Λέσχη Επιχειρηματικότητας, Odyssey, MpLegal, ΣΕΠΕ, S. Trivolis & Associates, Tribe, TUV Hellas, Realize-Viva και ΣΕΒΤ.

egg Πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας: www.theegg.gr
Τράπεζα Eurobank Ergasias AE: www.eurobank.gr


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ