Πρόγραμμα Επιχορήγησης εννέα θέσεων Πρακτικής Άσκησης στη Γαλλία

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση εννέα θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας 4 – 6 μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, που δεν έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  
Ως προς τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν πτυχίο/μεταπτυχιακό τίτλο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με εξαίρεση τη μια από τις δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στον οργανισμό MINES ParisTech, όπου ο υποψήφιος μπορεί να είναι φοιτητής ή πτυχιούχος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πληροφορικής. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:
  1. Internship for the development of French-Greek relations in the field of aerospace, Aerospace Valley (in cooperation with the Si Cluster)
  2. Internship for the development of French-Greek relations in the field of digital creative industries, Cap Digital (in cooperation with the Gi Cluster)
  3. Internship for web programming for the development of an eLearning platform for knowledge transmission, MINES ParisTech
  4. Internship for stochastic modeling of gestural time series MINES ParisTech, MINES Paris Tech
  5. Internship for the implementation of digital brand web marketing strategies based on International Marketing standards, Pierre Fabre
  6. Internship for running a data science project with analytics open tools and algorithms from the machine learning world, AXA Global P&C
  7. Internship for the implementation and evaluation of different solutions for a large range of parameters in the framework of Maestro’s research cooperation with Akamai Technologies, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée
  8. Internship for the design and optimisation of wireless backhaul networks using fixed point-to-point wireless communications, Inria Sophia Antipolis- Méditerranée
  9. Internship for the optimisation of Airport slots assignment and k-Maximum matching problem, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée

Αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε θέση και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη και είναι διαθέσιμες εδώ.  


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ