Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και θεμάτων Διακυβέρνησης στις επενδύσεις

H Global Sustain σε συνεργασία με την AHC Group παρουσιάζει μελέτη – έρευνα για τις υπεύθυνες επενδύσεις (ESG Investment).
 
Απόσπασμα από το εισαγωγικό κεφάλαιο

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, με βάση τα γεγονότα του 20ου αιώνα, ο καπιταλισμός είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ανθρώπινη ιστορία. Το κύριο ζήτημα στον 21ο αιώνα είναι αν μπορούμε να εστιάσουμε ένα μέρος αυτής της δύναμης στις σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. 

Για να απαντηθεί αυτό το ζήτημα πρέπει να στραφούμε στον τομέα των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης – Environmental, Social and Governance (ESG) – και στην αλληλεπίδρασή τους με τις επενδυτικές τάσεις.


Περιεχόμενα

  • Από πού προέρχονται τα ESG θέματα
  • Νέα προσέγγιση στον κίνδυνο
  • Ηγέτες που δίνουν σημασία στα χρήματα και στον εταιρικό κίνδυνο
  • Ενημέρωση σχετικά με χρήσιμα εργαλεία 
  • Ο ρόλος των εταιριών: Καινοτομία και Βιωσιμότητα
  • Ενσωμάτωση των ESG θεμάτων: Εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου σας
  • Παράρτημα 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μορφή: PDF • 31 Σελίδες 
Copyright © 2015 by AHC Group, Inc. All rights reserved.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ