www.paratiro.gr και βοηθώ στη διάσωση της άγριας ζωής

Το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής, μια πρωτοβουλία της ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ξεκίνησε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.paratiro.gr. Μέσα από αυτήν συλλέγονται και καταγράφονται στοιχεία από πολίτες για περιστατικά νεκρών ή τραυματισμένων ζώων ανά την Ελλάδα και αποτελεί σήμερα τη μόνη οργανωμένη προσπάθεια πανελλήνιας εμβέλειας για την εφαρμογή της “Επιστήμης των Πολιτών” (Citizen Science) σε θέματα χερσαίας βιοποικιλότητας. Η επιστήμη των πολιτών είναι η έρευνα που βασίζεται κυρίως στη συλλογή αλλά και στην ανάλυση δεδομένων από τους πολίτες, επιστήμονες ή μη, καθώς οι παρατηρήσεις του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμες.


Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από το δίκτυο θα δώσουν μια πρώτη εικόνα για τους κύριους παράγοντες θνησιμότητας των ζώων στη χώρα μας και θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό και την προώθηση παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μείωση των περιστατικών θανάτου (π.χ. μονώσεις καλωδίων, αντιμετώπιση έντονων περιστατικών λαθροθηρίας, βελτιωτικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητοδρόμους όπως π.χ. ειδική σήμανση κ.λπ.). Επίσης, μέσα από τα στοιχεία αυτά θα αναδειχτεί η συλλογική ευθύνη όλων μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αφού όλοι είμαστε χρήστες των δρόμων ή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη-παρατηρητή τραυματισμένου ή νεκρού άγριου ζώου να στείλει άμεσα την πληροφορία, συμπληρώνοντας μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, ή κινητού τηλεφώνου τη φόρμα του περιστατικού (http://paratiro.gr/forma-peristatikou/). Το γεωγραφικό σημείο εντοπίζεται αυτόματα από τη συσκευή ή ορίζεται από τον χρήστη και αποτυπώνεται σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη, ενώ τα δεδομένα που στέλνει μπορούν να συνοδεύονται και από φωτογραφικό υλικό.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου και της προσπάθειας διάχυσης της πληροφορίας έχουν πραγματοποιηθεί -και προγραμματίζονται για το μέλλον- μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων. Η εκδήλωση έναρξης του έργου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Βιολογικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με παρουσιάσεις του Δικτύου στο Άστρος Κυνουρίας, το Ηράκλειο της Κρήτης, τα Ιωάννινα. Όλες οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη απήχηση στους εκπρόσωπους των συμμετεχόντων φορέων και στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι συμμετείχαν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αττική.

Το έργο Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Γανωτή, Πρόεδρος, τηλ.: 210 9510075, email: wildlifecare@gmail.com

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα paratiro.gr, η οποία σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Ομάδα Σύμπραξις, βασίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων νέας γενιάς ως συσκευές φωτογραφικής αποτύπωσης περιστατικών, καταγραφής γεωγραφικών δεδομένων και σχολιασμού. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το δίκτυο θα δώσουν μια πρώτη εικόνα για τους κύριους παράγοντες θνησιμότητας των ζώων στη χώρα μας και θα αξιοποιηθούν, για το σχεδιασμό και την προώθηση παρεμβάσεων που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στη μείωση των περιστατικών θανάτου (π.χ. μονώσεις καλωδίων, αντιμετώπιση έντονων περιστατικών λαθροθηρίας, βελτιωτικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητοδρόμους όπως π.χ. ειδική σήμανση κ.λπ.). Επίσης, μέσα από τα στοιχεία αυτά, θα αναδειχτεί η συλλογική ευθύνη όλων μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αφού όλοι είμαστε χρήστες των δρόμων ή της ηλεκτρικής ενέργειας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ