Η πρωτοβουλία για την τέχνη της Polyeco

Στη Συνάντηση των Τριών Παγκόσμιων Συνθηκών (Βασιλείας, Ρότερνταμ και Στοκχόλμης), που ορίζουν όλα τα θέματα που αφορούν τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Γενεύη,συμμετείχε η Πρωτοβουλία για την Σύγχρονη Τέχνη της Polyeco (PCAI Polyeco Contemporary Art Initiative).

Το PCAI συμμετείχε στην Συνάντηση των Τριών Παγκόσμιων Συνθηκών έπειτα από πρόσκληση των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που συνιστά πολύ σημαντική αναγνώριση για την νεοσύστατη πρωτοβουλία της Polyecoαπό τον πλέον αναγνωρίσμένο διακυβερνητικό οργανισμό.

Η πρόσκληση αφορούσε την ενεργή συμμετοχή της Polyeco στο ScienceFair, όπου διακεκριμμένοι φορείς και οργανισμοί παρουσίασαν καλές πρακτικές. Ειδικότερα, το PCAI συμμετείχε στην θεματική ενότητα σχετικά με την συμβολή της επιστήμης στην παροχή βιώσιμων λύσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, μαζί με άλλους φορείς όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κένυας, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) κ.α. . Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκπρόσωποι της Polyeco είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους στόχους και την διαδικασία λειτουργίας του PCAI.

Η Πρωτοβουλία της Polyeco για την Τέχνη, στοχεύει πρωτίστως στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, θίγοντας εμμέσως το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η κινητήρια δύναμη πίσω από την Πρωτοβουλία για την Τέχνη της Polyeco, είναι ο αντιπρόεδρος της εταιρίας Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος και η γνήσια πίστη του ότι η τέχνη είναι το καλύτερο εργαλείο για να πυροδοτηθεί ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, η Polyeco παρέχει σε αναγνωρισμένους και ανερχόμενους, Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες τους πόρους και τα μέσα για να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης, εμπνεόμενοι από την διαδικασία της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Για την δημιουργία των έργων τους συχνά οι καλλιτέχνες μεταβαίνουν  στις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία (residency)  και με τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν αποδίδουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την ρύπανση του περιβάλλοντος και την ανακουφιστική επίδραση της αποκατάστασης και της εξυγίανσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από τις εγκαταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά και τις χώρες, το εργατικό δυναμικό και τους ανθρώπους που εμπλέκονται στη διαδικασία. Επιπλέον, εξερευνούν από πού προέρχονται τα απόβλητα, πώς ταξιδεύουν, ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες και τα ταμπού που επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας για τα απόβλητα, αλλά και ποιες είναι οι αντιδράσεις μας στη θέα πεταμένων και άχρηστων αντικειμένων. Έτσι, μέσα από την καλλιτεχνική αυτή πρωτοβουλία, η Polyeco έρχεται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και θέτει ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του ScienceFairστην Γενεύη, η Polyecoπαρουσίασε το έργο του Γιώργου Δρίβα KEPLER. Το έργο δημιουργήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας,κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου

‘DisposalofPOPsPesticidesandInitialStepsforContainmentofDumpedPOPsPesticides’ από την Polyeco, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος (GEF), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)και το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Γεωργίας.

2015 TRIPLE COPS

Στις διαβουλεύσεις, που διήρκησαν από τις 4 μέχρι τις 15 Μαΐου 2015, 1200 εκπρόσωποι από 171 χώρες συζήτησαν για το μέλλον των επικινδύνων ουσιών πάνω στη βάση τριών συμφωνιών και συγκεκριμένα του Ρόττερνταμ, που ρυθμίζει τη διακίνηση επικίνδυνων χημικών ουσιών, της Βασιλείας, που ρυθμίζει τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και της Στοκχόλμης που αποσκοπεί στον περιορισμό της ρύπανσης που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (POPs). Στο πλαίσιο της Συνόδου υιοθετήθηκαν συνολικά 50 αποφάσεις από τα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Στις διαβουλεύσεις συζητήθηκε η προσθήκη νέων ουσιών στην υφιστάμενη λίστα με τους επιβλαβείς ρύπους για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και άλλα θέματα όπως αυτό της επικινδυνότητας του αμίαντου, υλικό που έχει ήδη απαγορευτεί σε πολλές χώρες ενώ σε άλλες ενισχύεται η χρήση του.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ