Ολικό Σύστημα Ποιότητας για την ΕΛΣΑ-Silgan Metal Packaging S.A

 Η ΕΛΣΑ-Silgan Metal Packaging S.A εκτός από την ανανέωση των Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων EN ISO 22000:2005, πιστοποιήθηκε, για πρώτη φορά, και για τα Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001:2008 καθώς και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004. Το γεγονός αυτό την καθιστά την πρώτη λευκοσιδηρουργία στην Ελλάδα η οποία φέρει Ολικό Σύστημα Ποιότητας, αποδεικνύοντας έτσι ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, η διασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας, αλλά και ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελούν μείζονα θέματα για την επιχείρηση. Η εφαρμογή των ανωτέρω Συστημάτων Διαχείρισης, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της Πολιτικής και των Στόχων της ΕΛΣΑ-Silgan για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργίας της, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. 

Προφίλ της εταιρίας

Με περισσότερο από 85 χρόνια πρωτοπορίας στον τομέα της μεταλλικής συσκευασίας  η Έλσα Silgan είναι μέλος ενός δυναμικού Διεθνούς Ομίλου που αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.  Η Silgan Group αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκευαστή άκαμπτων συσκευασιών για ράφι σταθερών τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών στη Βόρεια Αμερική. Με 87 εγκαταστάσεις παραγωγής στην Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη, οι κύριες επιχειρηματικές γραμμές αποτελούνται από μεταλλικά και πλαστικά δοχεία αλλά και μέταλλο, σύνθετα υλικά και πλαστικά πώματα. Στην Ελλάδα είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της και πελάτες της είναι οι μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων και χημικών που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, με εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Αφιερωμένοι στο σεβασμό για την ποιότητα, τον πελάτη, τους εργαζόμενους και την κοινωνία  ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ