Τράπεζα Πειραιώς: H πρώτη ελληνική τράπεζα που υιοθετεί το Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων των Ηνωμένων Εθνών

Η  Τράπεζα  Πειραιώς  είναι  η  μόνη  ελληνική  τράπεζα  πoυ  συνυπέγραψε, μαζί με άλλες  9 μεγάλες τράπεζες από διάφορες χώρες, το «Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων (Positive Impact Manifesto) για τη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στην πράσινη οικονομία», στο πλαίσιο της ετήσιας γενική συνέλευσης το Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Χρηματοπιστωτικό Τομέα (UNEP FI), στις 13 Οκτωβρίου στο Παρίσι. 

Το Μανιφέστο καλεί  τράπεζες και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα να σκεφτούν περισσότερο ολιστικά αναφορικά με το ρόλο  τους  στην οικονομία, την κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον  και  προτείνει  έναν  «οδικό  χάρτη» προς τον καθορισμό  ενός  νέου παραδείγματος: τη χρηματοδότηση Θετικών Επιδράσεων, δηλαδή επενδύσεων που «εξακριβωμένα παράγουν θετικό αντίκτυπο στην  οικονομία,  την  κοινωνία  ή  το περιβάλλον, εφόσον οποιαδήποτε πιθανή  αρνητική  επίπτωση έχει έγκαιρα εντοπιστεί και αμβλυνθεί». 

Η Τράπεζα Πειραιώς ήδη καινοτομεί, καθώς έχει θέσει τη χρηματοδότηση της «πράσινης οικονομίας» ως μία από τις προτεραιότητές της. Ωστόσο, η μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση σε παγκόσμιο  επίπεδο: σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης CERES, εκτιμάται ότι χρειάζονται ετησίως ένα τρισ. δολάρια πρόσθετων επενδύσεων μέχρι το 2030, ώστε οι νέες υποδομές να αναπτυχθούν με πράσινα κριτήρια. 

Παράλληλα, η συμβουλευτική εταιρεία Trucost υπολογίζει το ετήσιο κόστος υποβάθμισης του φυσικού κεφαλαίου και των αρνητικών εξωτερικοτήτων στο περιβάλλον στα 7,3 τρισ. δολάρια.
 
Οι  δέκα  τράπεζες  που  συνυπέγραψαν  το  Μανιφέστο  δεσμεύτηκαν  να στηρίξουν τις καθαρές επενδύσεις, σε μία περίοδο που η διαθεσιμότητα  ιδιωτικών  κεφαλαίων παραμένει περιορισμένη. Επιπροσθέτως, μέσα στα επόμενα δύο έτη θα καταγραφούν οι Αξίες των Θετικών Επιδράσεων (Positive Impact Principles), οι οποίες θα κατευθύνουν τους χρηματοπιστωτικούς φορείς στις προσπάθειές τους για αύξηση των θετικών επιδράσεών τους στην οικονομία, την κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον. 

Επίσης, θα δημιουργηθεί μια  υποδομή  για  την  ανάπτυξη  πιλοτικών έργων θετικών επιδράσεων (Positive  Impact  Incubator),  όπου  νέα  επιχειρηματικά μοντέλα  και  χρηματοδοτικές  προσεγγίσεις μπορούν  να  εξεταστούν  από επενδυτικά  κεφάλαια  και  εταιρείες  για  τη  βελτίωση  των  θετικών επιδράσεων των τραπεζικών συναλλαγών. 

Μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς το Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων συνυπέγραψαν οι τράπεζες BCME Bank, ING Bank, Nedbank, Société Générale, SEB, Standard Bank, Triodos Bank, Westpac και YES Bank. 

Το UNEP FI 

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (UNEP FI) είναι μια σύμπραξη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος (UNEP) και ενός παγκοσμίου δικτύου που αριθμεί πάνω από 200 τραπεζικούς,  ασφαλιστικούς  και  επενδυτικούς  οργανισμούς  σε  51  κράτη. 

Δημιουργήθηκε σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής της Γης το 1992, με αποστολή την ενσωμάτωση της αειφορίας  σε  όλο  τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Προσφέρει μια  πλατφόρμα  επαφής  μεταξύ χρηματοδότησης, επιστήμης και πολιτικής. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί μέλος του UNEP FI από το 2007.

Πηγή: “csringreece”

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ