Αναβάθμισε σε Selective Default, από Default, την Eurobank η Standard & Poor’s

Αναβάθμισε σε Selective Default, από Default, την Alpha Bank και την Eurobank η Standard & Poor’s – Δεν θα χρειαστούν τη στήριξη του ΤΧΣ

Παραμένει η αξιολόγηση SD λόγω των capital controls

Σε ‘SD’ (selective default) από ‘D’ (default) προηγουμένως αναβάθμισε την Alpha Bank και τη Eurobank ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, ενώ αναβάθμισε επίσης και τους κύριους μη εξασφαλισμένους τίτλους σε ‘CCC+’ από ‘D’ προηγουμένως.

Επίσης, ο οίκος αναβάθμισε τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης σε «CC» από «D», ενώ επιβεβαίωσε την πιστοληπτική διαβάθμιση των προνομιούχων μετοχών σε «D».
 
Η απόφαση αντικατοπτρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς και οι δύο τράπεζες κάλυψαν πλήρως μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, το κεφαλαιακό έλλειμμα που προέκυψε από τα stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με βάση αυτήν την εξέλιξη, οι δύο τράπεζες δεν θα ζητήσουν την οικονομική στήριξη από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) προκειμένου να καλύψουν τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Κατά συνέπεια, το χρέος πλήρους ή μειωμένης εξασφάλισης δεν θα υπόκεινται σε υποχρεωτικό bail-in.

Την ίδια στιγμή, η βαθμολογία «SD» στις δύο τράπεζες αντικατοπτρίζει την άποψή του οίκου ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να αδυνατούν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις των καταθέσεων τους σε εύθετο χρόνο, λόγω των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τα LME, η Alpha Bank διαθέτει πλέον τίτλους Tier 1 ύψους 15 εκατ. ευρώ, Tier 2 ύψους 26 εκατ. ευρώ και ανώτερους μη εξασφαλισμένους τίτλους 33 εκατ. ευρώ. 

Η σχέση αυτή αφήνει την Alpha Bank ευάλωτη, ενώ εξαρτάται από τις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες για να ανταποκριθεί στις οικονομικές της δεσμεύσεις. 

Η βαθμολογία αντικατοπτρίζει το εύθραυστο χρηματοοικονομικό προφίλ της Alpha Bank στο πλαίσιο ενός αδύναμου οικονομικού και λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, ο οίκος πιστεύει ότι οι αρχές της ΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχουν διευκολύνσεις ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες.

Το ίδιο επίσης ισχύει και για τη Eurobank η οποία διαθέτει πλέον τίτλους Tier 1 ύψους 43,7 εκατ. ευρώ, Tier 2 ύψους 75 εκατ. ευρώ και ανώτερους μη εξασφαλισμένους τίτλους 325, εκατ. ευρώ.

Πηγή: “www.bankingnews.gr”

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ