Ιστορική συμφωνία 195 χωρών για την κλιματική αλλαγή στην Παγκόσμια Διάσκεψη COP21 στο Παρίσι

Οι πολιτικοί ηγέτες 195 χωρών, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της απειλής που ελλοχεύει από την κλιματική αλλαγή, συμφώνησαν στη διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και στη συνέχιση των προσπαθειών για συγκράτηση της αύξησής σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα θερμοκρασίας, στους 1.5°C.
Η ιστορική αυτή συμφωνία για το κλίμα αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διεθνή αγορά για την αναγκαιότητα προληπτικών ενεργειών, την απελευθέρωση κεφαλαίων, την καινοτομία και επιβράβευση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Δεν αποτελεί πλέον ερώτημα η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα πραγματοποιηθεί.
Κατά την διάσκεψη, έγινε σαφές ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, καθώς οι υπεύθυνες επιχειρήσεις θα καλύψουν το κενό μεταξύ της δέσμευσης των κυβερνήσεων και των απαιτούμενων δράσεων για την επίτευξη μιας ουδέτερης σε άνθρακα οικονομίας μέχρι τα μέσα του αιώνα.
Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact – UNGC) από το 2007 έχει εντείνει τις προσπάθειές του που σχετίζονται με το κλίμα, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη συμμαχία επιχειρήσεών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για το ζήτημα αυτό. Μετά την Διάσκεψη στο Παρίσι, το UNGC συνεργαζόμενο με τα τοπικά του δίκτυα, ένα εκ των οποίων είναι και το Global Compact Network Hellas που συντονίζεται από το CSR Hellas, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και καλεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα και να λειτουργήσουν με διαφάνεια για την τήρηση των δεσμεύσεων. Το UNGC δηλώνει παράλληλα έτοιμο να υποστηρίξει κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή.
Κρίνεται αναγκαίο όσο ποτέ η αλληλεγγύη και η ενότητα, που έφεραν την παγκόσμια κοινότητα κοντά, να αποτελέσουν το έναυσμα της μετάβασης από τις διαπραγματεύσεις στην πρακτική εφαρμογή, προκειμένου να δημιουργηθεί ο κόσμος μέσα στον οποίο θέλουμε να ζούμε.
Το CSR Hellas και το Global Compact Network Hellas χαιρετίζουν την ιστορικής σημασίας συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, εντάσσοντας το συγκεκριμένο ζήτημα στις προτεραιότητες τους και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.  
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ