Διεθνής διάκριση για τη Eurobank

Η Eurobank ανακηρύχθηκε η «Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα» για το 2015, από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”. Η βράβευση για δεύτερη συνεχή χρονιά αποτελεί, σύμ- φωνα με την εταιρεία, επιβεβαίωση για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η Λιανική Τραπεζική της Eurobank, διατηρώ- ντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. 

Κάθε χρόνο το εξειδικευμένο διεθνές περι- οδικό “World Finance” βραβεύει τους κα- λύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, με βάση μια σειρά αυστηρών κριτηρίων, που σχετίζονται με την καινοτομία και ευρηματικότητα σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ