Η POLYECO ΑΕ χορηγός του Design Overview in Tirana

Το Design Overview In Tirana (DOIT) είναι μια καταξιωμένη ετήσια εκδήλωση για την κουλτούρα της οπτικής επικοινωνίας στα παραδοσιακά και μη-παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Είναι το πρώτο Διεθνές Συνέδριο στην Αλβανία, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Διαφήμιση, τον Σχεδιασμό και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας. Το DOIT ξεκίνησε και συνεχίζει, με ξεκάθαρο όραμα για την εγκαθίδρυση μιας δημιουργικής κοινότητας, την αλλαγή του δημιουργικού τομέα της χώρας και την ενίσχυση της ανάπτυξής του μέσω της εκπαίδευσης, της έμπνευσης, της δημιουργίας κινήτρων και της τροφοδότησης της δημιουργικότητας στην Αλβανία.To PCAI υποστήριξε χορηγικά τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου DesignOverview που διοργανώθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στα πλαίσια στήριξης τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία POLYECO.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ