Αναπροσαρμογές Επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,05 της μονάδος (5 μονάδες βάσης). Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 18.4.2016.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ