Και επίσημα στην ΑΒ Βασιλόπουλος η Κανάκης

Eγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος επί της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Κανάκης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 624/2016 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Υπεραγορά Γ. Κανάκη Ανώνυμη Εταιρεία» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία».

Με την απόφασή της, η επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση που αναφέρεται στον τομέα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και στον εφοδιασμό ειδών σούπερ μάρκετ δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Πηγή: “pikosapikos.gr”

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ