Στο Πλευρό Των Μικρών Επιχειρήσεων η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, με κεντρική φιλοσοφία την προώθηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας στηρίζει, τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες που θα εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για το λόγο αυτό,  δημιούργησε το  «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο», το νέο πακέτο που απαντάει στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης μέσα από ένα συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών.
Το πακέτο αυτό «ανοίγει» μια βεντάλια πέντε επιλογών για τον επιχειρηματία:
1. Ανάπτυξη της Επιχείρησης με  ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία  κάνοντας χρήση τόσο της ρευστότητας  του Ομίλου Πειραιώς, όσο και των  Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των ταμειακών ροών κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Mέσω της υπηρεσίας αυτής και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους πελάτες, προσφέρεται παρακολούθηση της συνάφειας των δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα της επένδυσης, επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των παραστατικών και ενημερώνονται οι πελάτες της τράπεζας για τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ της έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις. 
2. Διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών για τις εισπράξεις και τις πληρωμές στην επιχείρηση.

3. Ενίσχυση της επιχείρησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του επενδυτικού φακέλου μέσα από τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς Εξέλιξη Α.Ε. σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη

4. Εξασφάλιση της επιχείρησης μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων

5. Διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών για την επιχείρηση μέσω της ένταξής της στο yellowday, τη νέα πρωτοποριακή online υπηρεσία  προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι Συνεργάτες Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών των Καταστημάτων καθώς και τα εξειδικευμένα στελέχη των Κέντρων Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Πειραιώς  με τη εμπειρία τους είναι διαθέσιμοι να ακούσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στα πλαίσια των  δράσεων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020  και που είτε έχουν ήδη ανακοινωθεί είτε πρόκειται να ανακοινωθούν στο μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  που έχουν ήδη ανακοινωθεί αφορούν στην:
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νεοφυής επιχειρηματικότητα


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ