Διάκριση της Τράπεζας Πειραιώς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς“The Expandability of a Robust Certified EMS – the Case of Piraeus Bank” διακρίθηκε ως μία από τις 3 καλύτερες προτάσεις στην κατηγορία της σε εθνικό επίπεδο στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» στην κατηγορία “Management”. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η Τράπεζα και που στη συνέχεια θα διαγωνισθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διάκριση έλαβε και το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia στην υποκατηγορία «Business&Biodiversity». 

Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε 2 χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος έχει ως στόχο να παρακινήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Στην Ελλάδα τα βραβεία συντονίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (ΠΑΣΕΠΠΕ). Η τελετή απονομής θα γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης. Από το 2011, το ΣΠΔ της Τράπεζας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) και το πρότυπο ISO 14001:2004. Πλέον, με περισσότερες από 800 κτηριακές υποδομές και περισσότερους από 1.000 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη που διαθέτει μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ