Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Στις 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η παρουσίαση του πρώτου μέρους του βιβλίου που αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD). Το βιβλίο είναι το τέταρτο μιας σειράς εκδόσεων που ξεκίνησαν το 2008 και αναδεικνύει τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην εφαρμογή της Οδηγίας κατά την περίοδο 2012-2015. Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφει τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που απομένουν για τα σημαντικότερα θέματα εφαρμογής της EPBD στην Ευρώπη, καθώς επίσης τα συμπεράσματα και τις συστάσεις για την επόμενη αξιολόγηση που αφορά την περίοδο 2016-2017. Τη γλωσσική επιμέλεια και την παραγωγή της έκδοσης έχει αναλάβει η Ομάδα Σύμπραξις στο πλαίσιο της επικοινωνιακής υποστήριξης που παρέχει στο Concerted Action EPBD.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ