ΕΥ – Ο.Π.Α. – Endeavor Greece: Οι Έλληνες φοιτητές θετικοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα

Ιδιαίτερα θετικοί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα εμφανίζονται οι Έλληνες φοιτητές, ενώ ένας στους τρεις έχει την πρόθεση να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση στο άμεσο μέλλον. Οι διαπιστώσεις αυτές, που ανατρέπουν τις μέχρι σήμερα επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα στα Πανεπιστήμια, περιλαμβάνονται στα ευρήματα έρευνας που παρουσιάσθηκε στo πλαίσιo του 26ου ετήσιου συνεδρίου «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η έρευνα, με την ονομασία «Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: κάτι αλλάζει», πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.222 φοιτητών που φοιτούν σε περισσότερα από 30 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη συνεργασία της ΕΥ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Endeavor Greece και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σε ένα περιβάλλον επίμονα υψηλής ανεργίας, οικονομικής στασιμότητας και αβεβαιότητας, 81% των ερωτηθέντων εμφανίζονται θετικοί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ως προοπτική, ταυτόχρονα όμως δηλώνουν σκεπτικοί απέναντι στην επικρατούσα τάξη των επιχειρηματιών. Περισσότερο από το 30% των φοιτητών δηλώνουν πρόθεση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εστιασμένο στη χρήση της τεχνολογίας, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, και με έμφαση σε τομείς που αξιοποιούν πλεονεκτήματα της χώρας, το προφίλ των πιθανών επιχειρηματικών εγχειρημάτων έρχεται σε αντίθεση με το μέχρι σήμερα εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. Η παραδοσιακή κυριαρχία της εστίασης φαίνεται για πρώτη φορά να αμφισβητείται από την επερχόμενη γενιά επιχειρηματιών. 

Στενότερη επαφή με την αγορά εργασίας
Οι νέοι σε ποσοστό 66% προβάλλουν τη δημιουργικότητα και σε ποσοστό 46% τη διάθεση για ανεξαρτησία – και όχι την έλλειψη εναλλακτικών – ως τα κύρια κίνητρα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ενώ παραμένει ισχυρός ο φόβος αποτυχίας, θεωρείται πλέον ευκαιρία για μάθηση. Παρότι το 77% συμμετέχει σε κάποιο βαθμό σε τουλάχιστον μια δράση επιχειρηματικότητας – όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις και μαθήματα επιχειρηματικότητας , οι φοιτητές σε ποσοστό 78% θεωρούν ότι το Πανεπιστήμιο δεν τους προετοιμάζει επαρκώς για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα. Ζητούν στενότερη επαφή με την αγορά εργασίας, οργανωμένη πρακτική άσκηση σε εταιρείες ώριμες αλλά και startup, προγράμματα προσομοίωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συχνότερες συναντήσεις με πραγματικά επιτυχημένους επιχειρηματίες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα αιτήματα των φοιτητών δε συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση του κράτους, αλλά «άνοιγμα» προς τον κόσμο των υγιών επιχειρηματικών προτύπων. Οι νέοι ζητούν πρακτική γνώση και πραγματική εικόνα της αγοράς, και όχι προγράμματα βασισμένα στη θεωρία.

Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις 
Σε ό,τι αφορά στο σημερινό περιβάλλον, οι Έλληνες σπουδαστές (78%) θεωρούν το κράτος λίγο έως καθόλου φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα επικρατούσες αντιλήψεις, ζητούν από αυτό περισσότερο να δώσει έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και στην εμπέδωση κλίματος σταθερότητας, παρά να προχωρήσει σε άμεσες οικονομικές ενισχύσεις.

Ενώ το χρηματοδοτικό αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την έναρξη μιας επιχείρησης, οι φοιτητές δεν προσβλέπουν σε άμεση χρηματοδότηση από το κράτος. Σε ένα περιβάλλον απουσίας διαθέσιμων πόρων, είναι προφανές ότι ο ρόλος του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να εστιαστεί σε στοχευμένες και πρακτικές παρεμβάσεις χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος.

Δέκα άξονες προτάσεων
Η έρευνα καταλήγει σε μια δέσμη αναλυτικών προτάσεων, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για την πολιτεία, και έχουν ομαδοποιηθεί σε δέκα βασικούς άξονες: 
1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής αντίληψης στα Πανεπιστήμια.
2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των φοιτητών.
3. Ενεργή στήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων από τα Πανεπιστήμια.
4. Σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματική κοινότητα.
5. Τόνωση της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης.
6. Αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας.
7. Καθιέρωση ευέλικτων εταιρικών δομών και διαδικασιών.
8. Βελτίωση του χρηματοδοτικού πλαισίου.
9. Προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
10. Θέσπιση ευέλικτου φορολογικού πλαισίου.

Στόχος ο γόνιμος διάλογος 
Παρουσιάζοντας τα ευρήματα, οι συντελεστές της έρευνας εξέφρασαν την ευχή να αποτελέσει η πρωτοβουλία τους το ξεκίνημα ενός γόνιμου διαλόγου για την επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές εκείνες που θα της επιτρέψουν να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Δεσμεύθηκαν επίσης να δώσουν συνέχεια στην πρωτοβουλία, συνεργαζόμενοι με την πολιτεία και τους Πανεπιστημιακούς φορείς και εξειδικεύοντας περαιτέρω τις προτάσεις τους. «Η επόμενη γενιά διαθέτει τον προβληματισμό και το όραμα. Δική μας υποχρέωση είναι να της εξασφαλίσουμε τα εφόδια» κατέληξαν.

Με αριθμούς
– 43% των νέων έχει σκεφθεί σοβαρά να ξεκινήσει νέα επιχειρηματική προσπάθεια. 
– 67% των δυνητικών επιχειρηματιών εκτιμούν ότι η επιχειρηματική τους προσπάθεια πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία.
– 68% των νέων αντιλαμβάνεται την επιχειρηματική αποτυχία ως ευκαιρία για μάθηση.
– 27% των δυνητικών επιχειρηματιών θέλει να δραστηριοποιηθεί στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες.
– 78% των νέων θεωρεί ότι η προετοιμασία που γίνεται από τα Πανεπιστήμια για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας είναι μέτρια έως ανεπαρκής.
– 74% των νέων αντιλαμβάνεται την επιχειρηματική επιτυχία ως προϊόν σκληρής δουλειάς.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρωτοπόρο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι μεταξύ των πρωτοπόρων πανεπιστημίων στην Ευρώπη στην εκπαίδευση, έρευνα και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Για το ΟΠΑ η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του, στο πλαίσιο επίτευξης αριστείας σε όλα τα επίπεδα και δημιουργίας ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος που είναι διασυνδεδεμένο με την κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη. Οι δράσεις συντονίζονται από τη ΜΟΚΕ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) που έχει βραβευθεί ως βέλτιστη εθνική πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Kαινοτομίας (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation –ACEin – acein.aueb.gr) του ΟΠΑ δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί τη νέα θερμοκοιτίδα (incubator) του Πανεπιστημίου με στόχο την υποστήριξη φοιτητικών και ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη και υλοποίηση των καινοτόμων επιχειρηματικών τους ιδεών. Μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, εκπαίδευσης, υποστήριξης, δικτύωσης και υποστηρίζει διάφορες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, όπως ο φοιτητικός διαγωνισμός ennovation.eu, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα euxcel.eu, το πρόγραμμα επιχειρηματικής καινοτομίας idea.aueb.gr κ.λπ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ