Συνάντηση διοίκησης Eurobank με Δ.Σ. Σ.Ε.Τ.Ε.

Συνεχίζοντας τη σειρά συναντήσεων της διοίκησης της Eurobank με τις διοικήσεις σημαντικών παραγωγικών φορέων της χώρας, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ.κ.Νικόλαος Καραμούζης και Φωκίων Καραβίας παρέθεσαν γεύμα εργασίας στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Ανδρέα Ανδρεάδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ.

Στο γεύμα, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους του Τουρισμού, βασικού πυλώνα της οικονομίας με συμμετοχή 20% στο ΑΕΠ της χώρας, παρακάθησαν εκ μέρους της Eurobank οι αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σταύρος Ιωάννου και Θεόδωρος Καλαντώνης, ο Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής κ.Κώστας Βασιλείου, ο Γενικός Διευθυντής Global Markets & Wealth Management κ. Δήμος Αρχοντίδης, ο Γενικός Διευθυντής Μarketing και Εταιρικής Επικοινωνίας κ. Μιχάλης Βλασταράκηςκαι ο Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής κ. Πλάτων Μονοκρούσος.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας ο κ. Ν. Καραμούζης τόνισε ότι «η χώρα έχει τις δυνατότητες να γυρίσει σελίδα, σε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία από το 2016. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου είναι να διαμορφωθεί σταθερή κυβέρνηση με ευρωπαϊκή προοπτική και προσανατολισμό, ώστε τους επόμενους μήνες, αφενός να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η πρώτη αξιολόγηση της συμφωνίας με τους εταίρους μας και αφετέρου να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων με άξονες, την ισχυρή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και της οικονομικής εξωστρέφειας, την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα και τη στήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό πλαίσιο, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό σύστημα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον».

«Το νέο πρόγραμμα, όπως αυτό συμφωνήθηκε στα μέσα Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, περιλαμβάνει μια σειρά από διαρθρωτικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις», επεσήμανε ο κ. Φ. Καραβίας. «Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή του νέου προγράμματος, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις τόσο για την επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη όσο και για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής είναι αναγκαίο να αναλάβει την ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος.» «Μέχρι το τέλος του 2015», σημείωσε ο κ. Καραβίας, «θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 96 διαρθρωτικές δράσεις. Οι 19 από τις 96 μεταρρυθμίσεις αφορούν τις αγορές προϊόντων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εφαρμογή τους αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Σε μια τέτοια περίπτωση, προσδοκώ ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, θα μας εκπλήξουν θετικά.

Η Eurobank είναι η κατ’ εξοχήν τράπεζα του τουρισμού και πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Για τη Eurobank, είναι ξεκάθαρο ότι ο Τουρισμός είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας και το πολυτιμότερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας.»

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Πλ. Μονοκρούσος παρουσίασε τις βασικές εκτιμήσεις της Eurobank αναφορικά με τις προοπτικές της οικονομίας με έμφαση στη συμβολή του τουρισμού τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού δεν επηρεάστηκε άμεσα από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η πρόσκαιρη μείωση στις κρατήσεις φαίνεται να αντισταθμίζεται. Σύμφωνα με το World Economic Forum (The Travel and Tourism Competitiveness Report) το 2015 η Ελλάδα κατατασσόταν στην 31η θέση μεταξύ 141 χωρών. Το νέο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προσφέρει αύξηση του ΑΕΠ έως και 10 εκατοστιαίες μονάδες». Παράλληλα σημείωσε ότι «υπάρχει διαθέσιμη άφθονη ρευστότητα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων και του νέου προγράμματος διάσωσης, ενώ υπάρχει επίσης έδαφος για σημαντική αύξηση των εξαγωγών με την ενίσχυση της μη μισθολογικής ανταγωνιστικότητας».


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ