Άρθρο του Μιχάλη Σπανού στη Ναυτεμπορική: Οι Στόχοι Αειφορίας του ΟΗΕ στο ευρωπαϊκό μικροσκόπιο

Το 2015 η επιθυμία για τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο πέρασε στο στάδιο της χαρτογράφησης και της υλοποίησης μέσα από την υιοθέτηση των Στόχων Αειφορίας του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals – SDGs). Πρόκειται για τους 17 Στόχους Αειφορίας μέσα από τους οποίους η παγκόσμια κοινότητα φιλοδοξεί να διαχειριστεί κρίσιμα προβλήματα όπως είναι η φτώχεια, ο υποσιτισμός, η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και η κλιματική αλλαγή μεταξύ άλλων, μέχρι το 2030. Καθώς η «Ατζέντα 2030» βασίζεται στην αρχή της οικουμενικότητας, καθιστώντας αναγκαία την παγκόσμια εμπλοκή και κινητοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άργησε να δώσει το στίγμα της. Η στρατηγική ενσωμάτωση των Στόχων Αειφορίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτέλεσε αντικείμενο ενασχόλησης μιας ειδικής ομάδας* εμπειρογνωμόνων (Follow-up to Rio+20, notably the Sustainable Development Goals), η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Ας σημειωθεί ότι πάνω από το 60% του Horizon 2020 είναι δεσμευμένο για χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι ανοικτό σε συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Η ομάδα, στην οποία συμμετείχε ως εμπειρογνώμων από την Ελλάδα ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain (www.globalsustain.org), επεξεργάστηκε ένα πλαίσιο αναφοράς το οποίο τοποθετεί την πολιτική της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία στην ατζέντα διεθνούς αειφορίας, με άξονα την εφαρμογή των SDGs στην Ευρώπη. Η ομάδα διαμόρφωσε συνολικά 50 προτάσεις για δέσμευση σε σχετικές δράσεις παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων διεθνών πρωτοβουλιών και συνεργασιών στο χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Μερικές από τις προτάσεις γενικού χαρακτήρα που εισηγήθηκε η ομάδα εμπειρογνώμων και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση “The role of science, technology and innovation policies to foster the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)”,  είναι:

  • Η απογραφή και η ανάλυση των υφιστάμενων στρατηγικών της ΕΕ, η δημιουργία πλάνου επικοινωνίας για την προώθηση του προτεινόμενου πλαισίου και σχεδίου δράσης για το ρόλο της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.
  • Η αποδέσμευση από την έννοια της μεταφοράς τεχνολογίας και η έμφαση σε ευρύτερα συστήματα καινοτομίας.
  • Η ενθάρρυνση των διεθνών προσπαθειών για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εκπαίδευση για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση της υποστήριξης της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας από αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η ενσωμάτωση της κοινωνικής καινοτομίας ως μέρος των επενδυτικών σχεδίων.
  • Η διασφάλιση της συμβατότητας του διεθνούς καθεστώτος της πνευματικής ιδιοκτησίας με τους στόχους και τους μηχανισμούς δράσης της Ατζέντας 2030.
  • Η συντονισμένη χρήση εργαλείων όπως Horizon 2020, LIFE και τα διαρθρωτικά ταμεία, με σκοπό τα κράτη-μέλη της ΕΕ να μετατραπούν σε «εκκολαπτήρια» καινοτομίας.
  • Η δημιουργία στρατηγικής προκειμένου να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις και τα άτομα από την «επανάσταση των δεδομένων» (“Data revolution”), καθιστώντας την Ευρώπη πρωταθλητή στον ψηφιακό κόσμο.

Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνώμων είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:http://bookshop.europa.eu/en/theroleofsciencetechnologyandinnovationpoliciestofostertheimplementationofthesustainabledevelopmentgoalssdgspbKI0415809/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L .  

* Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι οι: Enrico Giovannini (chairperson), Ingeborg Niestroy (rapporteur), Måns Nilsson, Françoise Roure, Μιχάλης Σπανός. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ