Η μελέτη FLAME επιβεβαιώνει την ανωτερότητα της Novartis στην πρόληψη των ασθένειων ΧΑΠ

  •  Η Μελέτη FLAME έδειξε σταθερή ανωτερότητα του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου έναντι του συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης σε όλες τις εκβάσεις σχετικά με τις παροξύνσεις, την πνευμονική λειτουργία και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΧΑΠ 
  •  Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου επίσης μείωσε σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης παροξύνσεων και παρέτεινε το χρόνο μέχρι την πρώτη μέτρια ή σοβαρή παρόξυνση, σε σύγκριση με τον συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης
  •  Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine αναμένεται να αξιολογηθούν και να συμβάλουν στη φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με ΧΑΠ 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 – Η Novartis ανακοίνωσε σήμερα τη δημοσίευση της μελέτης FLAME στο New England Journal of Medicine, η οποία συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της άπαξ ημερησίως θεραπείας με συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου 110/50 mcg με τον δις ημερησίως χορηγούμενο συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης [SFC] 50/500 mcg, με στόχο τη μείωση των παροξύνσεων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Πέρα από την επίτευξη του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου, τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν την ανωτερότητα του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου έναντι του ευρέως χρησιμοποιούμενου συνδυασμού βρογχοδιαστολής/εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς (LABA/ICS) στις παροξύνσεις1. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της μελέτης FLAME αναμένεται να επηρεάσουν τη μελλοντική διαχείριση και τη θεραπεία των ασθενών με ΧΑΠ.

Η πρόληψη των παροξύνσεων είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της μακροχρόνιας φροντίδας για τη διαχείριση της ΧΑΠ. Οι παροξύνσεις έχουν αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στην εξέλιξη2 της νόσου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση της πνευμονικής λειτουργίας3,4 και, σε σοβαρές περιπτώσεις, την νοσοκομειακή νοσηλεία5 ακόμη και τον θάνατο2.

«Η μείωση των παροξύνσεων είναι απολύτως κρίσιμη για τη βελτίωση των εκβάσεων της νόσου και την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΑΠ», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ανάπτυξης Φαρμάκων και Chief Medical Officer για τη Novartis. «Η μελέτη FLAME έχει δείξει σαφώς ότι ο σταθερός συνδυασμός  ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου  υπερέχει έναντι της τρέχουσας θεραπείας εκλογής για τη μείωση των παροξύνσεων της ΧΑΠ, σηματοδοτώντας μια στροφή από τις θεραπείες που περιέχουν στεροειδή για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΑΠ». 

Τα αποτελέσματα της μελέτης FLAME επιβεβαίωσαν ότι ο σταθερός συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου είναι ανώτερος από το συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης στη μείωση των παροξύνσεων, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της νόσου και τα επίπεδα ηωσινόφιλων των ασθενών (τύπος λευκών αιμοσφαιρίων)1. Μάλιστα,  σε σύγκριση με το συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης, ο σταθερός συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου μείωσε το ποσοστό των μέτριων ή σοβαρών παροξύνσεων κατά 17% (αναλογία ποσοστού, 0,83), και παρέτεινε το χρόνο έως την εμφάνιση της πρώτης παρόξυνσης 22% (αναλογία κινδύνου, 0.78)1. Το προφίλ ασφάλειας των δύο θεραπειών ήταν σύμφωνο με τα προφίλ ασφαλείας που είναι ήδη γνωστά για τις δύο θεραπευτικές επιλογές. Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας ήταν υψηλότερη με το συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης από ότι με τον σταθερό συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου (3,2% έναντι 4,8%: μια στατιστικά σημαντική διαφορά) 1.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην επιστημονική κοινότητα για πρώτη φορά στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας (ATS) στο Σαν Φρανσίσκο, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 15 Μαΐου 2016.

Σχετικά με τη Μελέτη FLAME
H μελέτη FLAME ήταν μια διεθνής τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομάδων μελέτη, διάρκειας 52-εβδομάδων σε 3.362 ασθενείς με ΧΑΠ, διεξήχθη σε 356 κέντρα σε 43 χώρες, με πρωτεύον στόχο της επίδειξη της μη κατωτερότητας του σταθερού συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου έναντι του συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης στη μείωση των παροξύνσεων της ΧΑΠ6.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι ο σταθερός συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου 110/50 mcg πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (μη-κατωτερότητα) και επιπλέον απέδειξε την υπεροχή του έναντι στο συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης 50/500 mcg, σχετικά με το  σύνολο των παροξύνσεων της ΧΑΠ (ήπιες / μέτριες / σοβαρές) για πάνω από ένα έτος θεραπείας, σε ασθενείς με ΧΑΠ με τουλάχιστον μία παρόξυνση στο ιστορικό ο σταθερός συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου ήταν επίσης ανώτερος σε σύγκριση με το συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης  στη βελτίωση των ακόλουθων σημείων 1:
– Συχνότητα εμφάνισης και χρόνος μέχρι την εμφάνιση της πρώτης μέτριας ή σοβαρής παρόξυνσης ΧΑΠ
– Χρόνος μέχρι την εμφάνιση της πρώτης παρόξυνσης ΧΑΠ (ήπια / μέτρια / σοβαρή)
– Χρόνος μέχρι την εμφάνιση της πρώτης  σοβαρής παρόξυνσης ΧΑΠ
– Πνευμονική λειτουργία (κατώτατος  FEV1)
– Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (Ερωτηματολόγιο St. George’s για το αναπνευστικό) 

H μελέτη FLAME είναι μέρος του κλινικού προγράμματος Φάσης ΙΙΙ, IGNITE,  που διερευνά τον σταθερό συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου για τη θεραπεία της ΧΑΠ.

Σχετικά με τον συνδυασμό  ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου
Ο σταθερός συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου 110/50 mcg, είναι μια άπαξ ημερησίως θεραπεία δύο βρογχοδιασταλτικών με διαφορετικών μηχανισμό δράσης (LABA / LAMA) και έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς με ΧΑΠ7. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι προσφέρει στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην βρογχοδιαστολή σε σύγκριση με τις θεραπείες που χρησιμοποιούνται ευρέως ως θεραπείες συντήρησης και εκλογής, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης50/500 mcg8-10 και του τιοτροπίου open-label (18 mcg). Ο σταθερός συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου είναι σήμερα εγκεκριμένος για χρήση σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εντός της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Ελβετία και την Αυστραλία.
 
Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο της Novartis για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Η Novartis έχει δεσμευτεί στην αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών των ασθενών με ΧΑΠ και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με την παροχή καινοτόμων φαρμάκων και συσκευών εισπνοών. Το χαρτοφυλάκιο της Novartis για τη ΧΑΠ περιλαμβάνει τον συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου, το γλυκοπυρρόνιο και την ινδακατερόλη, όλα εκ των οποίων ενδείκνυνται ως θεραπεία συντήρησης για ασθενείς με ΧΑΠ. H Novartis πήρε τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για το βρωμιούχο  γλυκοπυρρόνιο τον Απρίλιο του 2005 από την εταιρεία Vectura και τον συνεργάτη στην ανάπτυξή της, την εταιρεία  Sosei.
 
Η Novartis συνεχίζει την ανάπτυξη των αναπνευστικών προϊόντων μέσω της συσκευής εισπνοών χαμηλής αντίστασης, Breezhaler®, που το καθιστά κατάλληλο για ασθενείς με διαφορετική βαρύτητα στην απόφραξη της ροής του αέρα 11. Η συσκευή Breezhaler® επιτρέπει στους ασθενείς να ακούσουν, να αισθανθούν και να δουν ότι έχουν λάβει την πλήρη δόση του φαρμάκου, σωστά7,11 .

Σχετικά με τη ΧΑΠ
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επηρεάζει περίπου 210 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 12 και θεωρείται η τρίτη κύρια αιτία θανάτου13. Είναι προοδευτική (συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου), και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή 14,15. Η ΧΑΠ δυσχεραίνει την αναπνοή, και παρουσιάζει  συμπτώματα με (καταστροφική επίδραση στη λειτουργία των ασθενών (π.χ.  περιορισμός της δραστηριότητας, μειωμένη κινητικότητα) και την ποιότητα ζωής τους14,15.

Οι παροξύνσεις είναι μια ξαφνική επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ που μπορεί να είναι “τρομακτική” για τους ασθενείς, προκαλεί δυσφορία, αγωνία και επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους 16. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ συνδέονται επίσης με σημαντική επιβάρυνση του συστήματος υγείας καθώς και με σημαντικό κόστος 17, κυρίως λόγω της συχνής ανάγκης για νοσηλεία. Κατά συνέπεια, η πρόληψη των παροξύνσεων είναι ένας σημαντικός στόχος στη διαχείριση της ΧΑΠ προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας των ασθενών και να περιοριστεί η χρήση των πόρων υγείας. 18.

-ΤΕΛΟΣ-   


Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το παραπάνω δελτίο περιέχει δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων, οι οποίες αναγνωρίζονται από τη χρήση ορολογίας όπως «αναμένεται», «διερευνητικές», «δεσμεύεται», «συνεχίζει», «μπορεί», «στόχος», ή παρόμοιους όρους, ή με ρητές ή συνεπαγόμενες συζητήσεις σχετικά με πιθανές νέες ενδείξεις ή σήμανση για το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου, ή όσον αφορά ενδεχόμενα μελλοντικά έσοδα από τον συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου ή κάποιο από τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της νόσου ΧΑΠ της Novartis. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε άκριτα αυτές τις δηλώσεις. Οι εν λόγω δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων βασίζονται στις τρέχουσες αντιλήψεις και προσδοκίες για τη διαχείριση αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα, και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή αβεβαιότητες πραγματοποιηθεί, ή σε περίπτωση που οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που ορίζονται στις ακόλουθες δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου θα υποβληθεί ή εγκριθεί για οποιεσδήποτε πρόσθετες ενδείξεις ή σήμανση σε οποιαδήποτε αγορά, ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε από τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της νόσου ΧΑΠ Novartis θα λάβουν έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές ή θα είναι εμπορικά διαθέσιμο στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της νόσου ΧΑΠ της Novartis, θα μπορούσαν να επηρεαστούν μεταξύ άλλων από εγγενείς αβεβαιότητες στην έρευνα και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων κλινικών μελετών και της επιπλέον ανάλυσης των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, μη αναμενόμενων ενεργειών εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή καθυστερήσεων ή κρατικών διακανονισμών εν γένει, της ικανότητας της εταιρείας να λάβει ή να διατηρήσει την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής της ιδιοκτησίας, των γενικότερων οικονομικών και βιομηχανικών συνθηκών, των διεθνών τάσεων όσον αφορά τη συγκράτηση των δαπανών στον χώρο της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών, μη αναμενόμενων θεμάτων ασφάλειας, μη αναμενόμενων θεμάτων σχετικά με την παραγωγή ή την ποιότητα, και άλλων κινδύνων και παραγόντων που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο Form 20-F της Novartis AG που έχει αρχειοθετηθεί στην επιτροπή Securities and Exchange Commission των Η.Π.Α. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου με σημερινή ημερομηνία και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει τυχόν αναμενόμενες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο συνεπεία νέων πληροφοριών, μελλοντικών συμβάντων ή άλλων.

Βιβλιογραφία: 
1. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. Indacaterol/Glycopyrronium Versus Salmeterol/Fluticasone for COPD Exacerbations. New England Journal of Medicine. 2016. Available at: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1516385 [Accessed 15 May 2016].
2. Soler-Cataluña JJ, Martinez-Garcia MA, Sanchez PR, et al. Severe acute exacerbations and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2005;60:925-931.
3. Donaldson GC, Seemungal TA, Bhowmik A, Wedzicha JA. Relationship between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2002;57:847-52.
4. Vestbo J, Edwards LD, Scanlon PD, et al. Changes in forced expiratory volume in 1 second over time in COPD. N Engl J Med. 2011;365:1184-92.
5. Müllerova H, Maselli DJ, Locantore N, et al. Hospitalized exacerbations of COPD: risk factors and outcomes in the ECLIPSE cohort. Chest. 2015;147:999-1007.
6. Clinicaltrials.gov. QVA vs. Salmeterol/Fluticasone, 52-week Exacerbation Study (FLAME). NCT01782326. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01782326?term=NCT01782326&rank=1 [Accessed 10 March 2016].
7. EU Summary of Product Characteristics. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002679/ WC500151255.pdf [Accessed 10 March 2016].
8. Vogelmeier C, et al. Once-daily QVA149 provides clinically meaningful improvements in lung function and clinical outcomes versus placebo, indacaterol, glycopyrronium, tiotropium and salmeterol/fluticasone in patients with COPD. [ATS abstract 40759; Session C45; Date: May 21, 2013 Time: 8:15 -10:45].  
9. Vogelmeier C, et al. Once-daily QVA149 provides clinically meaningful improvements in lung function and clinical outcomes. [ERS 2013 abstract 851178; Session 82; Date: September 8, 2013 Time: 12:50-14:40].
10. Banerji D, et al. Dual bronchodilation with once-daily QVA149 improves dyspnea and health status and reduces symptoms and rescue medication use in patients with COPD: the IGNITE trials. [ERS 2013 abstract 851388; Session 346; Date: September 10, 2013 Time: 8:30-10:30].
11. Pavkov R, Mueller S, Fiebich K, et al. Characteristics of a capsule based dry powder inhaler for the delivery of indacaterol. CMRO. 2010;26; 11:2527–2533.
12. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). 8th General Meeting. Available at: http://www.who.int/gard/publications/GARDGMreport2013.pdf [Accessed 10 March 2016]. 
13. World Health Organization: The top 10 causes of death fact sheet No 310. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ [Accessed 10 March 2016].
14. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2016. Available at: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1).pdf [Accessed 10 March 2016].
15. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach. Available at: http://www.who.int/gard/publications/GARD_Manual/en/ [Accessed 10 March 2016].
16. Adams R, Chavannes N, Jones K, et al. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease—a patients’ perspective. Prim Care Respir J. 2006;15:2:102-109.
17. Toy EL, Gallagher K, Stanley E, et al. The economic impact of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and exacerbation definition: a review. COPD. 2010;7:214-28.
18. Anzueto A. Impact of exacerbations on COPD. European Respiratory Review. 2010;19:116:113-118.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Νατάσα Χατζηπρίμου
Τηλ: 210 2897028
natasa.chatziprimou@novartis.com
www.novartis.com
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ