Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής: Δωρεάν ψυχομετρικά τεστ για 100 μαθητές της Γ’ Λυκείου

O Δήμος μας εξασφάλισε δωρεάν ψυχομετρικά Ariston tests, καθώς και μια συνεδρία επαγγελματικού προσανατολισμού, από έμπειρους συμβούλους εκπαίδευσης, για 100 μαθητές της Γ’ Λυκείου της πόλης.

Η δωρεά γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dad-may@dad.gr, αποστέλλοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο με την ένδειξη “Ενδιαφέρομαι για τα δωρεάν ψυχομετρικά τεστ”. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
__________________

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Ο εξεταζόμενος λαμβάνοντας υπόψη του τα ευρήματα του ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις σπουδές και, στη συνέχεια, το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.-


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ