Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Προσδοκίες και Πραγματικότητα, από την Τράπεζα Πειραιώς

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής προσαρμογής – θέλουμε να πιστεύουμε ότι – έχει συντελεστεί, ο δημόσιος διάλογος είναι πολύ φυσιολογικό να αρχίσει να στρέφεται προς το σχεδιασμό της επόμενης μέρας που δεν μπορεί να είναι άλλος από την εδραίωση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημόσιου προβληματισμού έχει υπάρξει μια σειρά εκτιμήσεων αναφορικά με το ύψος των επενδύσεων που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν με σκοπό η ελληνική οικονομία να βελτιώσει τις μακροχρόνιες παραγωγικές της δυνατότητες προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη και πολυθρύλητη μετάβαση από το εσωστρεφές και βασισμένο στην κατανάλωση αναπτυξιακό πρότυπο του παρελθόντος σε ένα εξωστρεφές και βασισμένο στις επενδύσεις αναπτυξιακό πρότυπο του μέλλοντος.

Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτό το δημόσιο διάλογο και προβληματισμό αναφορικά με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να οδηγηθεί σε μια έξοδο από το σημερινό υφεσιακό καθεστώς μέσω μιας ανάπτυξης βασισμένης στις παραγωγικές, δηλαδή στις μη-οικιστικές, επενδύσεις.

Φιλοδοξία της μελέτης μας είναι να καλύψει ένα βασικό κενό που έχουμε εντοπίσει στον υπό εξέλιξη διάλογο και συγκεκριμένα ότι το βασικό επιχείρημα που προτείνεται υπέρ της ανάκαμψης των επενδύσεων δεν είναι άλλο παρά το γεγονός ότι – δεδομένης της σημαντικής υποχώρησης της επενδυτικής δραστηριότητας – με ένα αυτόματο και μηχανιστικό τρόπο είναι δυνατό να προκύψει μια επιστροφή στους προ-κρίσης ρυθμούς οικονομικής δραστηριότητας και επανασύγκλισης στα προ-κρίσης επίπεδα συμμετοχής των επενδύσεων στο ΑΕΠ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ