RDC Informatics: Ένα μοναδικό case study για τη συμβολή των τεχνολογιών e-learning στη δια βίου μάθηση

To τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας e-learning του Κέντρου δια βίου μάθησης NB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στην ηλ. διεύθυνση www.nblearning.org .

NB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ως εκπαιδευτικός βραχίονας της ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ A.E., προσφέρει ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα. Απευθύνεται σε Φοιτητές, Ασκούμενους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών, Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Λογιστές και Επιχειρήσεις.

H NB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της διαδικασίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ήδη από το 2012. Έκτοτε, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην προετοιμασία και τυποποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου βάση των παγκόσμια αναγνωρισμένων προτύπων e-Learning σε περισσότερα από 70 διαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείμενα (μαθήματα). Επίσης έχουν διεξαχθεί εκατοντάδες ώρες ζωντανής διδασκαλίας και μετάδοσης εκπαιδευτικών γεγονότων (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια), με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η πλατφόρμα eLearning της NB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της NB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση www.nblearning.org. Το Φεβρουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση της πλατφόρμας η οποία φέρει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών που την καθιστούν ένα από τα πλέον επιτυχημένα case study ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο χώρο της δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Η νέα έκδοση του www.nblearning.org βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital School της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Μεταξύ άλλων το σύστημα παρέχει εργαλεία & περιβάλλοντα εργασίας για σπουδαστές, καθηγητές, ακαδημαϊκούς υπευθύνους, HR managers, διοικητικά στελέχη του οργανισμού (γραμματείες, ακαδημαϊκή διεύθυνση κλπ), διαχειριστές εκπαιδευτικού περιεχομένου & διαχειριστές πληροφοριακού περιεχομένου (web site).

Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης οργανωμένο σε δύο υποσυστήματα: 

  1. Digital Library (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) 
  2. Live Learning (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Στο υποσύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών διαχείρισης μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή HD βίντεο, προσαρτήθηκαν APIs για επικοινωνία της πλατφόρμας με υπηρεσίες cloud video hosting όπως Vimeo, Youtube και Vzaar. Στο υποσύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών εναλλακτικών τύπων ζωντανών εκπαιδεύσεων αναπτύχθηκε socket-based αρχιτεκτονική για τις εικονικές αίθουσες της πλατφόρμας. Κάθε μία εικονική αίθουσα συνδέεται με μία ή περισσότερες cloud υπηρεσίες για μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου για την υποστήριξη όλων των πιθανών μοντέλων εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας (virtual classroom, Web TV, Webinar, klp). Για την κάλυψη αυτών των αναγκών ενσωματώθηκαν τα APIs των υπηρεσιών Clickmeeting και OneStream εντός της πλατφόρμας. Ο τελικός χρήστης λαμβάνει ενιαία εμπειρία χρήσης μέσα από το user interface της πλατφόρμας ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση «ζωντανού» εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Η πλατφόρμα MELO – Digital School έχει αναπτυχθεί εξ΄ ολοκλήρου σε τεχνολογίες Microsoft, σε framework .ΝΕΤ 4.5 και σύστημα βάσης δεδομένων σε Microsoft SQL Server.

Ειδική αναφορά χρήζει στην ανάπτυξη του user interface της πλατφόρμας που αποτελεί προϊόν συνεργασίας των στελεχών της NB Εκπαιδευτική & της RDC Informatics. Με κύριο γνώμονα την ευχρηστία και απλότητα στη χρήση σχεδιάστηκε ένα πρότυπο γραφικό user interface και ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα, έτοιμο να υποστηρίξει χρήστες με οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή και οποιοδήποτε browser (Responsive Design technics). Επίσης με σεβασμό στις ειδικές απαιτήσεις χρηστών ΑΜΕΑ το user interface της πλατφόρμας υποστηρίζει το πρότυπο WCAG 2.0 (Level AA).

Τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας nblearning.org σε συνδυασμό με το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο δημιουργούν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, σημείο αναφοράς στη δια βίου μάθηση ενηλίκων. Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ