Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο: Έρευνα για Μελέτη Αξιολόγησης για τα προβλήματα που μαστίζουν την δικαιοσύνη

Δυνάμει της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επανεξετάσει το δικανικό της σύστημα προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό και να μειωθούν τα κόστη. Για την βοήθεια στην επίτευξη αυτού του στόχου, το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πολιτειακών Δικαστηρίων των ΗΠΑ πραγματοποιεί μια έρευνα με σκοπό να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του ελληνικού δικαστικού συστήματος και να σκιαγραφήσει την αντίληψη που έχουν για την ελληνική δικαιοσύνη όχι μόνο οι ίδιοι οι λειτουργοί της (δικαστές, δικηγόροι, γραμματείς) αλλά και το ευρύτερο κοινό, οι επιχειρηματίες, οι δημοσιογράφοι και απλοί ιδιώτες.

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα που μαστίζουν την δικαιοσύνη, ώστε στη συνέχεια να προταθούν λύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το θεσμό της δικαιοσύνης.
 
Η έρευνα πραγματοποιείται με την βοήθεια εξειδικευμένων ερωτηματολογίων που αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή την σημαντική προσπάθεια απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που σας αφορά. Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανοικτά προς συμπλήρωση μέχρι και τις 5 Αυγούστου 2016. 

Για την πρόσβαση σας στα ερωτηματολόγια παρακαλούμε πατείστε εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ