Συνέντευξη του κου Λεωνίδα Αθανασίου, Chief Technology Officer, της Dixons South East Europe, στο netweek: Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα: η διπλή πρόκληση

Ο Λεωνίδας Αθανασίου, Chief Technology Officer, Dixons South East Europe, μιλάει στο netweek για την καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας στην αγορά retail, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Πληροφορικής ενός μεγάλου οργανισμού retail, αλλά και για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην Πληροφορική.

netweek: Πώς επηρεάζει η τεχνολογία και ειδικότερα οι ΤΠΕ τις σύγχρονες τάσεις στο retail;

Λεωνίδας Αθανασίου: Ο χώρος του retail διέρχεται μια περίοδο μετασχηματισμού, με κύρια χαρακτηριστικά τη σύγκλιση και τη συμπληρωματικότητα των διαφορετικών καναλιών, την εξατομίκευση της σχέσης με τον πελάτη, την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και τον εμπλουτισμό των επιλογών σε συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Είναι, επίσης, ένας χώρος όπου τα ποσοτικά δεδομένα και η διαρκής παρακολούθηση και ανάλυσή τους -με σκοπό τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και την καλύτερη στοχοθέτηση- γίνονται σταδιακά «τρόπος ζωής».Σε όλα αυτά η τεχνολογία -και ειδικότερα οι ΤΠΕ- όχι απλώς υποστηρίζουν, αλλά, εν πολλοίς, είναι αυτές που έχουν πυροδοτήσει τη «χιονοστιβάδα» αλλαγών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο η σταδιακή ωρίμανση της τεχνολογίας οδήγησε, από μια αρχική περίοδο ανταγωνισμού μεταξύ online και brick & mortar, στη συμπληρωματικότητα των καναλιών και στη διάχυση ιδεών και πρακτικών από το ένα κανάλι στο άλλο. Μια τέτοια περίπτωση είναι η αξιοποίηση του mobile καναλιού μέσα στα φυσικά καταστήματα την ώρα της παρουσίας του πελάτη σε αυτά.

nw: Δεδομένου του καθοριστικού ρόλου της τεχνολογίας, με ποιο τρόπο μπορεί ο CIO και γενικότερα το ΙΤ να συμβάλλει στη χάραξη, αλλά και στην εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής;

Λ. Αθανασίου: Η συμμετοχή του ΙΤ στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής αποτελεί πράγματι πρόκληση και προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας από όλες τις πλευρές. Από τη μια είναι σημαντικό η ανώτατη διοίκηση να έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου και της σημασίας του σύγχρονου ΙΤ.

Να μην το αντιλαμβάνεται απλά ως μια μονάδα υποστήριξης που καλείται να εφαρμόσει τεχνικές λύσεις με έμφαση στις υποδομές, αλλά ως ένα σύμβουλο που κατανοεί επαρκώς τόσο τον κόσμο της τεχνολογίας, όσο και τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες του οργανισμού και μπορεί να συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι νοιώθω πολύ τυχερός γιατί στην εταιρεία υπάρχει αυτή η φρέσκια αντίληψη ακόμα και στο επίπεδο του CEO.

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει το ίδιο το ΙΤ και ο CIO προσωπικά να αντιμετωπίσει επιτυχώς συγκεκριμένα ζητήματα όπως: πώς θα κατανοήσει ο ίδιος -και θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους να αντιληφθούν εγκαίρως- τη δυνητική επίδραση των νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών καινοτομιών στην αγορά του retail, πώς θα διακρίνει τι αποτελεί hype και τι πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει νόημα και είναι εφαρμόσιμο και, τελικά, με ποιο σχέδιο θα πετύχει να εισαγάγει κάποιες από αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές σχετικά γρήγορα και ομαλά στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης;

Αναφορικά με την εφαρμογή της στρατηγικής οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία – ειδικά στο επίπεδο των business applications – αποτελούν το έναυσμα για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησης.

Μιλάμε, πλέον, για μια συνολικότερη διαχείριση της αλλαγής που απαιτεί ανάλογη προετοιμασία και σχέδιο για όλες τις βασικές πτυχές της: συστήματα, διαδικασίες και φυσικά τους ίδιους τους ανθρώπους. Στην περίπτωσή μας δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα Business Change στα πρότυπα οργάνωσης της μητρικής μας εταιρείας, το οποίο καλείται να βοηθήσει από τη δική του σκοπιά σε αυτόν το μετασχηματισμό. Αποτελεί διακριτή οργανική μονάδα που βρίσκεται δίπλα στο ΙΤ και υπό την επίβλεψη του CTO και διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των transformation/improvement initiatives, συμμετέχει στην ανάλυση των επιχειρησιακών αναγκών, στο σχεδιασμό διαδικασιών και αποτελεί ένα “business integrator”.

nw: Πώς αντιμετωπίζουν τα στελέχη του οργανισμού σας τέτοια ζητήματα αλλαγών;

Λ. Αθανασίου: Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας όταν μιλάμε για αλλαγή. Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός μοιραία θα επιφέρει και αλλαγές στην οργανωτική δομή, στους ρόλους και στις αρμοδιότητες και, μάλιστα, όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Σε τέτοιες καταστάσεις το ζήτημα είναι πώς ο κόσμος θα μεταβεί από το στάδιο της αρχικής επιφυλακτικότητας απέναντι στο καινούργιο και άγνωστο στην ενεργό συμμετοχή και, τελικά, στην επιτυχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Για το λόγο αυτό απαιτείται κάποιας μορφής «οδικός χάρτης» για το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και επαρκής επικοινωνία του: τα στελέχη πρέπει να γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τι πρόκειται να συμβεί, γιατί είναι αναγκαίες οι αλλαγές, ποια είναι η δική τους συμμετοχή σε αυτήν και ποιος ο πιθανός ρόλος τους την επόμενη μέρα.

Θα πρέπει, επίσης, να προσδιοριστούν οι αναγκαίες δεξιότητες και να προβλεφθεί η κατάλληλη εκπαίδευση. Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρξει σε ένα βαθμό και ανανέωση της ομάδας με «νέο αίμα» που θα δώσει την αναγκαία ώθηση και θα συμβάλει στην αύξηση της εσωτερικής τεχνογνωσίας.

Πηγή: netweek online

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ