HR Technology: Η ανθρώπινη πλευρά της τεχνολογίας

Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής και της εργασιακής πραγματικότητας. Δεκάδες τα επιχειρήματα καθώς και τα απτά παραδείγματα για το πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις συνδράμουν στη βελτίωση της εργασίας και κατ’ επέκταση στα εταιρικά αποτελέσματα. Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τα τεχνολογικά εργαλεία με πλεονεκτήματα που αφορούν τόσο στο κόστος όσο και στις λειτουργίες του τμήματος.

«Η τεχνολογία έχει πλέον εισβάλλει σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης και το HR είναι ένας τομέας που απολαμβάνει μέγιστα οφέλη από την ενσωμάτωση αυτή» τονίζει ο Βασίλης Πρασσάς, Εμπορικός Διευθυντής, Epsilon Net και συνεχίζει: «Οι κυριότερες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα HRMS είναι: α) μείωση του λειτουργικού κόστους, β) ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, και γ) ενοποίηση των λειτουργιών HR. Τα τελευταία χρόνια όμως, αυξάνονται γεωμετρικά τα περιστατικά στην αγορά σχετικά με παραβάσεις και πρόστιμα που συνδέονται με τη νομοθεσία και τη μισθοδοσία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εκάστοτε HRMS δε μπορεί a priori να παρέχει τέτοια υποστήριξη, αλλά ο πάροχος του λογισμικού θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες, όπως ασφάλεια στις αλλαγές της νομοθεσίας, επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση. Τέλος, ένα ολοκληρωμένο σύστημα HRMS προϋποθέτει την ενοποίηση όλων των λειτουργιών ενός τμήματος HR, όπως της έκδοσης Μισθοδοσίας, της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της αυτόματης ενημέρωσης από την Ωρομέτρηση, της παροχής λύσεων Αυτοεξυπηρέτησης Εργαζομένων, με χαμηλό όμως κόστος συντήρησης και διαχείρισης. Η στρατηγική υπάρχει (ή τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει) σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού».

Μια στρατηγική που αφορά την τεχνολογία του HR θα πρέπει να δημιουργηθεί και να υποστηρίζει τους συνολικούς στρατηγικούς στόχους τόσο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και του ίδιου του οργανισμού. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να έχει την κυριότητα της σχετικής τεχνολογίας και να εξασφαλίζει ότι αυτή εξυπηρετεί τη στρατηγική HR, η οποία θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι περισσότερο από την αποτελεσματικότητα ως οδηγός για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και να επιλεγούν λύσεις με ευελιξία που να επιτρέπουν τη μελλοντική ανάπτυξη, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη λύσεων που καλύπτουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού.

«Το πεδίο του HRM παραδοσιακά είναι συνυφασμένο με την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων» επισημαίνει ο Β. Πρασσάς. Ο ίδιος εξηγεί ότι: «Η εξέλιξη των συστημάτων τα τελευταία χρόνια με την αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και την αξιοποίηση αυτών από χιλιάδες νέες φορητές συσκευές έχει επιφέρει μια νέα μικρή επανάσταση στα συστήματα HRM. Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η αποκεντροποιημένη λειτουργία των ομάδων HR αλλά και η ενίσχυση της ομαδικής λειτουργίας των τμημάτων που μέχρι χθες έβρισκε εμπόδια για γεωγραφικούς λόγους.

Επιπρόσθετα, η άμεση και διαρκής πρόσβαση των δεδομένων (όπως π.χ. το σύστημα ESS – αυτοεξυπηρέτηση εργαζομένων) από οποιοδήποτε σημείο εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων είναι πιο εύκολη από ποτέ προσφέροντας πολλαπλά οφέλη ενώ όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται δυναμικά και μπορούν να εξελιχθούν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ακολουθώντας τις αλλαγές στον όγκο των δεδομένων των οργανισμών».

1. Αποκτήστε την κυριότητα της στρατηγικής της HR τεχνολογίας
Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί. Οι σύγχρονες εταιρικές ανάγκες προστάζουν το HR να γίνει ένας ένθερμος υποστηρικτής της τεχνολογίας. Είναι αδιαμφισβήτητος ο ρόλος των στελεχών του HR στην προώθηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, για τη σύνδεση των εργαζομένων και την αξιοποίηση νέων καναλιών επικοινωνίας όπως τα κοινωνικά δίκτυα με στόχο τη δέσμευση των εργαζομένων.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής της HR τεχνολογίας και σε συνεργασία με τo τμήμα Πληροφορικής, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το HR προσεγγίζει τα προβλήματα των επιχειρήσεων με τις σωστές λύσεις. Ενώ το τμήμα ΙΤ μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη και να συνεισφέρει σημαντικά στη φάση της υλοποίησης, το HR πρέπει να έχει το «γενικό πρόσταγμα» καθώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την οπτική των εργαζομένων και τις πρακτικές που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το νέο κύμα της τεχνολογίας HR (που οδηγείται από την αυξανόμενη δημοτικότητα τoυ cloud based HR) δεν απαιτεί πολύ βαριά αναβάθμιση και ο χώρος είναι ώριμος για κάποια στελέχη HR που έχουν τις τεχνικές γνώσεις και μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής λειτουργίας της. Οι πλατφόρμες Software-as-a-service (SaaS) μπορεί να αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και είναι εξαιρετικά παραμετροποιήσιμες. Με τις SaaS, το HR έχει πλέον τα κλειδιά για την τεχνολογία και δεν χρειάζεται να ζητάει από το ΙΤ να κάνει αλλαγές στο λογισμικό.

Επιτρέποντας στη Διεύθυνση HR να βελτιώσει γρήγορα τον σχεδιασμό των συστημάτων και των διαδικασιών HR μπορεί γρήγορα να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης. Για να κατέχει αποτελεσματικά τη στρατηγική, το HR θα πρέπει να:
  • Κατανοήσει την τεχνολογία και να είναι σε θέση να έρχεται σε επαφή με το ΙΤ σε τακτική βάση
  • Να ηγείται της δημιουργίας, υλοποίησης και συντήρησης της στρατηγικής τεχνολογίας HR
  • Κατανοήσει πώς οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με την εργασία τους σε καθημερινή βάση και το πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την υποστήριξή τους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ