Πιστοποίηση κατά ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος ανακοινώθηκε από τον ΕΛΟΤ η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης κατά ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΗ Α.Ε. στην Πτολεμαϊδα.


Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΟΤ κ. Νικόλαο Συμφέρη παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.. Στην τελετή παρευρέθη και ενημερώθηκε σχετικά ο Νομάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΔΕΗ για την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος στην περιοχή.


Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τάκης Αθανασόπουλος υπογράμμισε ότι, η πιστοποίηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι, αυτή πρέπει να αποτελεί κυρίως «εργαλείο αλλαγής κουλτούρας» και όχι αυτοσκοπό. Κάλεσε δε τα παρευρισκόμενα στελέχη να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε συνεχώς να βελτιώνονται ποιοτικά όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες της Επιχείρησης σε όφελος των πελατών δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος.


Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, το οποίο για πρώτη φορά συνεδρίασε στην Πτολεμαϊδα, τα μέλη του οποίου επισκέφθηκαν ορυχεία, θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς της Επιχείρησης στη Δυτική Μακεδονία. Σημειωτέον ότι από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή εξασφαλίζεται απασχόληση σε περίπου 8.500 άτομα, με το ετήσιο ύψος της μισθοδοσίας και των λοιπών δαπανών να ξεπερνάει ετησίως τα 800 εκατ. ευρώ, με πολλαπλά σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.


Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν τα μεγαλύτερα λιγνιτικά ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε., όπως τα Ορυχεία Πεδίου Αμυνταίου, Κυρίου Πεδίου, Μαυροπηγής και Νοτίου Πεδίου, και ήδη εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.


Οι απαιτήσεις του προτύπου προϋποθέτουν τη συμμόρφωση με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων των ορυχείων πέραν των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.


Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 επιθεωρήθηκε και αξιολογήθηκε από τον ΕΛΟΤ και, στη συνέχεια, πιστοποιήθηκε ότι τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.


Οι προσπάθειες αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους εργασίας, αναδεικνύουν τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Πτολεμαϊδας – Κοζάνης αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.


Παράλληλα η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, έχοντα ως στρατηγική της επιλογή την εφαρμογή των αρχών της Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.) σε όλες τις δραστηριότητές της, προχωρεί στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 σε όλες τις κεντρικές της υπηρεσίες. Ήδη το ISO 9001 εφαρμόζεται στην Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Ορυχείων (ΔΥΠΟΡ) και προγραμματίζεται να αξιολογηθεί από τον ΕΛΟΤ προς τα τέλη Ιουνίου 2007. Στη συνέχεια σταδιακά θα εφαρμοσθεί και σε όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων.


Με την εφαρμογή των τριών αυτών Συστημάτων Διοίκησης, που αποτελούν τον κορμό της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.), η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων προσβλέπει στην:  • Ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.
  • Ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων στα θέματα προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Αναβάθμιση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας.
  • Βελτίωση και αύξηση της αποδοτικότητας των ορυχείων προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, δηλαδή των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών, πελατών, μετόχων και όλων των συνεργατών της.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ