Ανανέωση της υποστήριξης του Orange Grove από την ΙΝΤERAMERICAN για τη νέα επιχειρηματικότητα

Η ΙΝΤERAMERICAN ανανέωσε  τη χορηγική υποστήριξη που παρέχει, από το ξεκίνημά του τον Σεπτέμβριο του 2013,  στο μακρόπνοο έργο “Orange Grove” της Ολλανδικής πρεσβείας. Στόχος του έργου, το οποίο έχει εξελιχθεί με εντυπωσιακά αποτελέσματα και συνεχίζεται για τέταρτο έτος, αποτελεί η παροχή των κατάλληλων εφοδίων – διασυνδέσεων, τεχνογνωσίας, κατεύθυνσης – σε νέους Έλληνες και Ολλανδούς επιχειρηματίες που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση ή να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Το “Orange Grove” έχει επιτύχει μεγάλη οργανική αναγνωρισιμότητα στη χώρα μας και διεθνώς.

Το ενδιαφέρον της ΙΝΤERAMERICAN εκπηγάζει από την κοινωνικά υπεύθυνη τοποθέτησή της στα ζητήματα της νέας επιχειρηματικότητας και της έμπρακτης ενθάρρυνσης σχετικών πρωτοβουλιών, ώστε να αναδειχθούν ταλαντούχοι επιχειρηματίες και νέες δραστηριότητες που θα τροφοδοτήσουν την αγορά και την εθνική οικονομία, κρατώντας στην Ελλάδα τους δημιουργικούς νέους με την ενίσχυση του ελληνικού startup οικοσυστήματος. Ταυτόχρονα, η χορηγία εκφράζει τη γενικότερη στάση της εταιρείας στο ζήτημα της ευρύτερης αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στο διαμορφούμενο επιχειρηματικό τοπίο, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της εταιρικής στρατηγικής για την καινοτομία και ψηφιοποίηση.

Το “Orange Grove”, που διαθέτει οργανωμένο χώρο εργασίας για τους εισαγόμενους startuppers στο κτήριο της Ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα, έχει υποδεχθεί έως σήμερα 160 επιχειρηματίες που εκπροσωπούν 105 νεοφυείς επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 31 έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμμετοχή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου δύο στις τρεις από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν δραστηριότητα σχετική με την τεχνολογία, ενώ ένας στους δύο από τους νέους επιχειρηματίες του “Orange Grove” συνδυάζει εργασία πλήρους απασχόλησης με τη startup δραστηριότητά του. Κατά το 2015, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 41 νέες ομάδες, ενώ είχαν υποβληθεί περισσότερες από 300 αιτήσεις συμμετοχής. Το πρόγραμμα πέρυσι οργάνωσε και φιλοξένησε συνολικά 146 εκδηλώσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης, που έφεραν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους στις εγκαταστάσεις του «εκκολαπτηρίου» νεοφυών επιχειρήσεων της Ολλανδικής πρεσβείας, στοιχείο που αποδεικνύει την απήχηση του “Orange Grove”.

<BACK