Μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου το περιθώριο υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην Έρευνα Best Workplaces 2017

Το Great Place to Work Hellas θα δέχεται μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 τις δηλώσεις συμμετοχής των εταιρειών στην ετήσια έρευνα Best Workplaces 2017, τη μεγαλύτερη έρευνα αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος της έρευνας Best Workplaces, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώνονται την άνοιξη, είναι όχι μόνο η αξιολόγηση και βράβευση των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά και η ευκαιρία να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποτιμήσουν, να κατανοήσουν και να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα διακριθούν και θα βραβευθούν τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους:
10 εταιρείες οι οποίες απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους
10 επιχειρήσεις με 50-250 εργαζόμενους
5 επιχειρήσεις που απασχολούν από 20-49 εργαζόμενους

Η έρευνα αυτή που είναι η μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο διεξάγεται κάθε χρόνο σε 51 χώρες, συμμετέχουν περίπου 5.500 επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν πάνω από 10 εκατομμύρια εργαζόμενους και συμπληρώνονται περισσότερα από 2 εκατομμύρια ερωτηματολόγια.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την έρευνα και την μεθοδολογία της στην ιστοσελίδα: 

Εάν θέλετε να ρωτήσετε περισσότερα μπορείτε να επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-6971098 με την κυρία Ανθή Τσέντου, info@greatplacetowork.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ