‘Thought for Food’: το θεματικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Thought for Food’: το θεματικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας μέσω της ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα

Παρουσιάστηκε  σήμερα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης το νέο θεματικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας ‘Giving for Greece’ του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που στόχο έχει τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων της ελληνικής γης, μέσω της ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα. Το θεματικό αυτό πρόγραμμα, με την ονομασία ‘Thought for Food’, υλοποιείται σε συνεργασία με δυο ισχυρούς εταίρους, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). 

Το πρόγραμμα ‘Thought for Food’ στοχεύει στη συγκέντρωση χρηματικών πόρων, οι οποίοι θα διοχετευθούν στην υποστήριξη παραγωγών, μικρών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πέντε κατηγοριών προϊόντων με αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα: την ελιά και τα παράγωγά της, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και συγκεκριμένα είδη φρούτων και λαχανικών: τα φασόλια, τις πιπεριές Φλωρίνης και το κάστανο. Η παρεχόμενη υποστήριξη αφορά όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης, καθώς και το στάδιο των εξαγωγών. 

Ποιος ωφελείται
Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι,  μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα με δραστηριοποίηση στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και των εξαγωγών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι ωφελούμενοι έχουν επιλεγεί από τους συνεργάτες του προγράμματος με κριτήρια τις ανάγκες τους σε υποστήριξη και  τις δυνατότητες που παρουσιάζουν να διαπρέψουν στον τομέα τους, εφόσον τους προσφερθούν τα σωστά εργαλεία. 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
Οι πόροι που το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει να συγκεντρώσει για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, με την κινητοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών, Ελλήνων της διασποράς και ιδιωτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, θα διατεθούν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, που θα υλοποιήσει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, καθώς και στη βιοτεχνολογική έρευνα, που θα διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Η εκπαίδευση και η συμβουλευτική απευθύνονται σε παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, από τη σπορά μέχρι το μάρκετινγκ και τις εξαγωγές. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο ομαδικά όσο και σε εξατομικευμένο επίπεδο, στις μονάδες παραγωγής.

Η βιοτεχνολογική έρευνα  για την  ταυτοποίηση των ιδιαίτερων διατροφικών ιδιοτήτων των αγροδιατροφικών προϊόντων στοχεύει στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.  Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ανοιχτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο σύνολο του τομέα. 

Ο κ. Βλάσης Αδρακτάς, διαχειριστής του προγράμματος ‘Thought for Food’ εκ μέρους του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αναφέρει: «Με το πρόγραμμα αυτό, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική στην ελληνική περιφέρεια και τους ανθρώπους της. Η Ελλάδα έχει περιοχές μοναδικής ομορφιάς, οι οποίες παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, και κατοικούνται από ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν και να δημιουργήσουν σε αυτές. Σε αυτούς επενδύουμε, από κοινού με το ΕΚΕΤΑ και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή». 

Ο κ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Project της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής υπογράμμισε: «Η παρούσα συνεργασία αποτελεί για μας ένα πολλά υποσχόμενο παράδειγμα της λειτουργίας μιας τριπλής έλικας, της κοινωνίας των πολιτών, της ερευνητικής κοινότητας και  ενός οργανισμού που εξειδικεύεται στην εφαρμοσμένη κατάρτιση και συμβουλευτική. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες μπορούμε να παρέμβουμε συλλογικά εκεί που η παρέμβασή μας είναι πιο χρήσιμη και αποτελεσματική. Ακόμη, η ίδια η διαδικασία της συνεργασίας, ωριμάζει τους εμπλεκόμενους εταίρους,  καθιστώντας μας συνεχώς  πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς.  Στην έλικα αυτή, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεισφέρει από το ρόλο του ‘διαμεσολαβητή καινοτομίας’, μεταφέρουμε δηλαδή την τελευταία λέξη της τεχνογνωσίας σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, διδάσκοντας τους πώς να την αξιοποιήσουν και αλλά και δείχνοντας τους νέους δρόμους που ανοίγονται και που οδηγούν σε οικονομική ευημερία για τους παραγωγούς και ανάπτυξη για την Ελληνική οικονομία».

Ο κ. Αναγνώστης Αργυρίου, Ερευνητής Β’ –  Αν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσω της παραγωγής μοναδικών αγροδιατροφικών τοπικών προϊόντων καθώς και στην δημιουργία ‘ταυτότητας’ αυτών των τροφίμων για την ανάδειξη των  ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. 

Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από €400 εκατομμύρια για την εκπλήρωση των σκοπών του, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια στους στρατηγικούς του στόχους την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. 

Λίγα λόγια για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της γεωργίας, των συστημάτων τροφίμων, των περιβαλλοντικών σπουδών και άλλων επιστημών ζωής συνδεδεμένων με την αειφορία του μέλλοντος. Ιδρύθηκε το 1904 ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός από Αμερικανούς εκπαιδευτικούς και εφαρμόζει μέχρι σήμερα τη μέθοδο «μαθαίνω κάνοντας» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Γενικό Λύκειο, το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences και η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε ενήλικες μαθητές στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επαγγελματιών και επιχειρηματιών στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Λίγα λόγια για το ΕΚΕΤΑ
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: ενέργεια, περιβάλλον, νέα λειτουργικά υλικά, βιομηχανικές διεργασίες, πληροφορική, τηλεματική, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, αγροβιοτεχνολογία, επιστήμες υγείας, μηχανοτρονική, αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω. Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο ΕΚΕΤΑ πρωτοστατεί στην εφαρμοσμένη βιοτεχνολογική έρευνα σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

Δείτε το βίντεο του προγράμματος ‘Thought for Food’: https://goo.gl/X50O29
Περισσότερες πληροφορίες για το θεματικό πρόγραμμα ‘Thought for Food’:
Βλάσης Αδρακτάς, Διαχειριστής Προγράμματος, Email: vadraktas@bodossaki.gr
Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία ‘Giving for Greece’:
Ξένια Παπασταύρου, Συντονίστρια ‘Giving for Greece’, Email: xpapastavrou@bodossaki.gr
Περισσότερες πληροφορίες για το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Μαρία Φωλά, Τμήμα Επικοινωνίας, Email: mfola@bodossaki.gr
Μαρίνα Τομαρά, Τμήμα Επικοινωνίας, Email: marina.tomara@bodossaki.gr
Ιστότοποι:

‘Thought for Food’: στηρίζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα και τους ανθρώπους της ελληνικής γης


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ