Ένα διαφορετικό σεμινάριο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Ένα διαφορετικό σεμινάριο με τίτλο «Δημιουργία εξαιρετικής εμπειρίας εξυπηρέτησης – Create a remarkable experience (Care)», διοργανώθηκε από το Δήμο Αγ. Δημητρίου για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών που έρχονται σε άμεση επαφή με τους δημότες και η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι η καθημερινότητά τους. 

Με τη φιλοσοφία ότι η εξυπηρέτηση που πρέπει να προσφέρουν όλοι οι Δήμοι προς τους πολίτες οφείλει να είναι “πολιτο-κεντρική”, το σεμινάριο κατάφερε να αναδείξει και να θέσει ζητήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του Δήμου στην εργασία τους. 

Βασικοί στόχοι του σεμιναρίου ήταν η αναγνώριση από τους εργαζομένους του ίδιου του ρόλου τους, του ρόλου του «εσωτερικού πελάτη», καθώς επίσης και η διευκρίνιση εννοιών όπως «πολίτης – πελάτης» και «αλυσίδα στην εσωτερική εξυπηρέτηση».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επισημάνθηκε με πρωτοποριακά βιωματικό τρόπο η ανάγκη: 
• Να έχουν οι πολίτες εύκολη και λειτουργική πρόσβαση στα “παράπονα”
• Να αισθάνονται ότι ακούγονται
• Να μην φεύγουν χωρίς να γίνεται γνωστή η αιτία
• Να βελτιώνονται διαρκώς οι υπάρχουσες διαδικασίες εξυπηρέτησης 
• Να μετατρέπονται οι δυσαρεστημένοι πολίτες σε ικανοποιημένους 
• Κάθε επαφή (εμπειρία) πολίτη και Δήμου να είναι αξιομνημόνευτη
• Οι εργαζόμενοι να περνάνε καλά στην εργασία τους

Η Διοίκηση του Δήμου Αγ. Δημητρίου πιστεύει πως οι εργαζόμενοι σε αυτόν είναι το πολυτιμότερό του κεφάλαιο και για το λόγο αυτό φροντίζει πάντα να επιμορφώνονται, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους με σκοπό αποκλειστικά την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από την εξειδικευμένη εκπαιδευτική εταιρεία ZELOS και εισηγήτρια την κ. Φωτεινή Γεωργούλια.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ