Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» από το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, 6 Νοεμβρίου 2007, ενέκρινε το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για την περίοδο 2007-2014.

Στόχος του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στον κλάδο των ΑΠΕ για τη δημιουργία νέων οικονομικών αξιών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας της εταιρείας και του Ομίλου ΔΕΗ.

Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη μέχρι το 2014 έργων ΑΠΕ διαφόρων κατηγοριών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμικά κ.λπ.) συνολικής ισχύος 950 MW, έναντι 91 MW που είναι σήμερα σε λειτουργία, πέραν των 133 MW που είναι στη φάση της κατασκευής ή του τελικού σχεδιασμού.

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων το μερίδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη δυναμικά ανερχόμενη αγορά των ΑΠΕ θα ανέλθει στο 20% από 10% που είναι σήμερα.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα απαιτηθούν επενδύσεις περίπου 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα εξασφαλισθούν με συνδυασμό τραπεζικού δανεισμού, λειτουργικού cash flow, επιδοτήσεων και εισφοράς κεφαλαίου από τη μητρική εταιρεία.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε μετά από τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, χορηγήθηκε στις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Αρκαδικός Ήλιος Ένα και Αρκαδικός Ήλιος Δυο, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β) συνολικής ισχύος 50 MW, σε έκταση του ήδη εξαντληθέντος λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στην περιοχή Χωρεμίου Μεγαλόπολης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι σε μέγεθος από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στον κόσμο. Με το έργο αυτό, καθώς βεβαίως και με τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου που έχουν προγραμματισθεί για αντικατάσταση λιγνιτικών μονάδων, θα συνεχισθεί η δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και στη μετά-λιγνιτική εποχή.

Η ετήσια παραγωγή του έργου θα είναι περί τα 58.000.000 κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας, αρκετή για να καλύψει την ετήσια συνολική κατανάλωση 28.000 νοικοκυριών, που αντιστοιχούν στο 42% των νοικοκυριών του Νομού Αρκαδίας. Επίσης, θα μειωθεί σημαντικά η ρύπανση του περιβάλλοντος, αφού θα αποφεύγεται η εκπομπή 48.000 τόνων CO2 ετησίως και 200 τόνων SO2.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ως 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. έχει παραλάβει τη σκυτάλη της διαχείρισης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) από τη μητρική εταιρεία, με στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου.

Με 85 MW εγκατεστημένης ισχύος σε αιολικά πάρκα, μικρά υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, 104 MW έργων υπό κατασκευή και ένα πλήθος έργων υπό μελέτη και ανάπτυξη σε διάφορες φάσεις, φιλοδοξεί να αποκτήσει μία ηγετική θέση στον κλάδο των ΑΠΕ στη χώρα μας.

Στελεχωμένη από άριστα καταρτισμένους επιστήμονες, επενδύει στη δύναμη της φύσης, συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον τομέα της, εκμεταλλεύεται όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναζητά, αναπτύσσει και εφαρμόζει καινοτομίες προωθώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία και προσφέροντας επιχειρηματικές λύσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ