Η Polyeco Group σε έργο διαχείρισης μετασχηματιστών και πυκνωτών ρυπασμένων με PCBs από τον Λίβανο

Η Polyeco Group μετά από διεθνή διαγωνισμό ανέλαβε το έργο διαχείρισης μετασχηματιστών και πυκνωτών ρυπασμένων με PCBs από τον Λίβανο.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα και υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος του Λιβάνου. 

Τα PCBs είχαν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών (π.χ. διηλεκτρικά υγρά), μέχρι την απαγόρευσή τους στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή  Ένωση, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, λόγω των άριστων μονωτικών ιδιοτήτων τους και για το λόγο αυτό ανιχνεύονται σε πολλά προϊόντα. Πρόκειται για μια κατηγορία χλωριωμένων υδρογονανθράκων, που περιλαμβάνει πάνω από 200 ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις, που μπορεί να προκαλέσουν βραχείες ή χρόνιες επιδράσεις στον οργανισμό του ανθρώπου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ